Bij gelijk crisisheffing terugkrijgen?

Als de hoogste rechters beslissen dat de crisisheffing in strijd is met Europese regelgeving, krijgen dan alleen werkgevers die bezwaar hebben gemaakt hun geld terug of moet de Belastingdienst de heffing aan iedereen terugstorten?

Antwoord

8 april 2015

De pseudo-eindheffing hoog loon werd in 2012 door de Nederlandse regering geïntroduceerd omdat er extra inkomsten voor de schatkist nodig waren. Het is echter maar zeer de vraag of deze zogenoemde crisisheffing in overeenstemming is met alle Nederlandse en Europese regels. Het is mogelijk dat de terugwerkende kracht van de regeling niet is toegestaan of dat er sprake is van ongeoorloofde ongelijke behandeling van werkgevers. Mocht de hoogste rechter inderdaad besluiten dat de regeling niet is toegestaan, dan krijgen in principe alleen de werkgevers die bezwaar hebben gemaakt hun geld terug. Het is echter wel mogelijk dat de regering in dat geval een gebaar maakt en de heffing aan alle werkgevers terugbetaalt. Overigens heeft de rechter in Den Haag kortgeleden bepaald dat de crisisheffing niet onredelijk is en geen verboden ongelijkheid met zich meebrengt.

Gerelateerd aan dit antwoord

Heeft u een vraag over Crisisheffing?

Kas van der Meulen

Fiscaal-jurist / partner

TTT-Group
Adviseur is nu beschikbaar