Binnen welke termijn moet de ondernemingsraad advies uitbrengen?

Antwoord

1 februari 2010

Er is geen wettelijke termijn waarbinnen uw ondernemingsraad advies moet uitbrengen, al moet dit wel binnen een ‘redelijke termijn' gebeuren. Wat ‘redelijk' is, hangt onder meer af van:

  • de complexiteit van het voorgenomen besluit;
  • de urgentie (soms is een snel besluit noodzakelijk om de onderneming te redden);
  • het antwoord op de vraag of de OR in een vroegtijdig stadium is betrokken bij de besluitvorming;
  • de snelheid waarmee de vragen van de OR door de bestuurder worden beantwoord;
  • de termijn waarop de verplichte overlegvergadering kan plaatsvinden.

Als de bestuurder een bepaalde termijn stelt waarbinnen u volgens hem moet adviseren, moet u hierop altijd reageren. Dit wil echter niet zeggen dat u dan per se aan zijn verzoek moet voldoen, want dit moet wel haalbaar zijn. Geef daarom duidelijk aan of de gestelde termijn haalbaar is, en zo ja, onder welke voorwaarden.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Adviesrecht van de OR
    • Videocollege 12 minuten

    De ondernemingsraad kan met het adviesrecht advies uitbrengen over alles wat de organisatie aangaat. De bestuurder is verplicht om dit advies te bekijken, er schriftelijk op te reageren...

Heeft u een vraag over Adviesrecht?

Johan Berends

OR-coach

Metamorfase
Adviseur is nu beschikbaar