Binnenkort sluit ik met mijn werkgever een beëindigingsovereenkomst. Ben ik dan verwijtbaar werkloos?

Antwoord

15 januari 2011

Tegenwoordig bent u niet zo snel meer verwijtbaar werkloos. Dat is alleen nog in de volgende gevallen:

 • Aan de werkloosheid een dringende reden ten grondslag ligt en u daarvan een verwijt kan worden gemaakt. Het gaat dan om ontslag op staande voet.
 • De dienstbetrekking is beëindigd door of op verzoek van u zonder dat aan de voortzetting ervan zodanige bezwaren waren verbonden, dat deze voortzetting redelijkerwijs niet van u kon worden gevergd.

In andere gevallen dan een ontslag op staande voet of een ontslag op initiatief van uzelf geldt geen verwijtbare werkloosheid. U kunt nog wel een sanctie krijgen vanwege een benadelingshandeling bijvoorbeeld bij het instemmen met ontslag op een te korte termijn. Stem dus niet in met een ontslag op een te korte termijn.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • WWZ deel 4: Ontslag
  • Videocollege 9 minuten

  In deze korte e-learningcursus staat het ontslag centraal. Om de positie van flexwerkers te versterken, heeft de WWZ een aantal zaken op het gebied van ontslag veranderd. Na het volgen...

 • Dossieropbouw bij disfunctioneren
  • Videocollege 10 minuten

  Kunt u afscheid nemen van een werknemer die slecht functioneert zonder een (goed) ontslagdossier? Soms is het antwoord ‘ja’ omdat een werknemer bereid is om akkoord te gaan...

Heeft u een vraag over Ontslag met wederzijds goedvinden?

Emma Bevers

Advocaat arbeidsrecht

Vasteland Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar