Boete krijgen voor het tillen van te zwaar materiaal?

Ik heb een glaszettersbedrijf in de vorm van een VOF. Als ik nu alleen een ruit til van 35 kg, kan ik dan een boete krijgen van de Inspectie SWZ? 

Antwoord

22 augustus 2016

De grondslag voor uw vraag berust op het Arbobesluit art. 5.2 en 5.3 dat gaat over het voorkomen en beperken van fysieke belasting, waaronder het tillen. In dat artikel wordt verwezen naar de zogenaamde NIOSH-formule, waar tilsituaties beoordeeld kunnen worden. Uit die berekeningen weten we dat in de meest optimale omstandigheden 23 kg de norm is voor het maximale tilgewicht. Let op, onder optimale omstandigheden, dus niet bukkend tillen, niet met één hand tillen, niet boven de macht tillen, stabiele ondergrond, etc. Als die omstandigheden slechter zijn, gaat het maximale tilgewicht naar beneden.

In de bouw en de vlakglasbranche erkent men de risico's voor de gezondheid met het tillen van ruiten. Daarom zijn daarover afspraken gemaakt in een zogenoemde arbocatalogus. In beide arbocatalogi wordt 25 kg als de norm van maximaal tillen gezien. Allerlei oplossingen worden hier aangedragen om het tillen te voorkomen van te zware lasten. De Inspectie SZW hanteert die normen uit de arbocatalogi bij het tillen van lasten. Kortom: een ruit tillen in je eentje van 35 kg overschrijdt de normen uit de wet en de arbocatalogi. Daar kan een handhavingstraject op ingezet worden door de Inspectie. Dat zal in de meeste gevallen eerst gebeuren met het stellen van een eis tot naleving van de wet. En als die niet wordt opgevolgd, volgt een boete. 

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Arbocatalogus?

Theo-Jan Heesen

Adviseur en trainer, gecertificeerd arbeidhygiënist

TrajectPlus
Adviseur is nu beschikbaar