Bovenwettelijke vakantiedagen ruilen voor een fiets?

Fulltime werknemers hebben binnen onze organisatie 25 vakantiedagen per jaar. Een collega heeft veel vakantiedagen opgebouwd en heeft zijn idee bij ons neergelegd om deze dagen in te leveren voor fiets. Is dit mogelijk?

Antwoord

8 november 2016

Het is mogelijk om vakantiedagen in te ruilen voor een fiets. Het moet dan wel om de bovenwettelijke dagen gaan (bij fulltime is 20 het wettelijk minimumaantal vakantiedagen). 

Bij het uitruilen van vakantiedagen, levert de werknemer de brutowaarde van de vakantiedagen in voor de nettoverkrijging van een fiets. Het kost de werknemer dan alleen vakantiedagen die hij niet meer kan opnemen. De waarde van de fiets (factuurwaarde) komt ten laste van de vrije ruimte van de werkgever. Mocht de vrije ruimte hierdoor worden overschreden is de werkgever wel de eindheffing van 80% verschuldigd. Het is dus wel mogelijk dat er kosten aan verbonden zijn voor de werkgever.

Het uitruilen dient schriftelijk te worden vastgelegd.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Fietsregeling?

Elke Schulting

Adviseur Belonen en Organisatie-ontwerp

STYR & company
Adviseur is nu beschikbaar