BTW berekenen bij betalingskorting?

Onze onderneming geeft afnemers een betalingskorting als zij de factuur contant afrekenen of uiterlijk binnen 14 dagen betalen. Over welk bedrag moet ik BTW berekenen?

Antwoord

14 april 2015

U bent geen BTW verschuldigd over de verleende korting als u de korting op een factuur direct in mindering brengt. Betaalt uw afnemer niet tijdig, dan moet u over de uiteindelijk niet verleende korting alsnog BTW afdragen. Daarvoor moet u voor dat bedrag een aanvullende factuur uitreiken. Als u op de factuur niet direct rekening houdt met de korting voor een tijdige betaling, behoort het kortingsbedrag eveneens tot de vergoeding waarover u BTW verschuldigd bent. Indien u de korting dan alsnog verleent, heeft u dus te veel BTW afgedragen. Deze BTW kunt u bij de Belastingdienst terugvragen, indien u voor de genoten korting een creditfactuur uitreikt. Een voorbeeld ter verduidelijking: levering voor € 10.000 met een korting van € 300 bij een betaling binnen 14 dagen. U factureert dit als volgt:

  • Geleverde goederen € 10.000.
  • Korting bij betaling binnen 14 dagen € 300.
  • Totaalbedrag exclusief BTW € 9.700.
  • BTW 21% € 2.037.
  • Totaalbedrag inclusief BTW € 11.737.

Bijlagen bij dit antwoord

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Aangifte BTW?

Jeroen Hettema

Adviseur financiële administratie, fiscale zaken en non-profit

Finovion
Adviseur is nu beschikbaar