Combi bedrijfsarts en preventiemedewerker mogelijk?

Is het wettelijk toegestaan dat een bedrijfsarts, die fulltime in dienst is bij een werkgever, ook de functie van preventiemedewerker invult?

Antwoord

21 december 2017

U wilt weten of het wettelijk is toegestaan dat de bedrijfsarts die in loondienst is ook als preventiemedewerker wordt aangesteld. De wet heeft het over een of meer deskundige werknemers in plaats van preventiemedewerker (tool). Verder worden er de volgende eisen aan gesteld.

De werknemers beschikken over een zodanige deskundigheid, ervaring en uitrusting, zijn zodanig in aantal, gedurende zoveel tijd beschikbaar en zodanig georganiseerd, dat zij de bijstand naar behoren kunnen verlenen.

Aangezien u aangeeft dat de bedrijfsarts een arbeidsovereenkomst heeft met de organisatie, zou het op zich wel kunnen. Wel moet er aan de bovenstaande voorwaarden worden voldaan. Het aantal, tijdsbesteding en deskundigheidsniveau moet blijken uit (en weer beschreven worden in) de RI&E (traject).

Vraag is alleen of het een handige combinatie is. De bedrijfsarts moet zich bezighouden met de wettelijke taken, dan ook nog actief met de RI&E aan de slag gaan en maatregelen uitvoeren. Formeel mag de bedrijfsarts in dit geval ook nog de eigen RI&E toetsen (= een van de vier kerndeskundige) en ook het eigen deskundigheidsniveau daarin beschrijven.

Ik weet niet of uw organisatie een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) heeft, maar die hebben in ieder geval instemmingsrecht (traject) met de taak, plek in de organisatie en de persoon. Wel goed om dan vooraf hun mening te peilen. Vooral ook omdat de bedrijfsarts in verschillende rollen met ze moet gaan overleggen.

--------------------------------------

Deze vraag is beantwoord door:

Simon Troost - AdviceSelect

Bijlagen bij dit antwoord

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Bedrijfsarts?

Ruud de Leede

Docent, Register Casemanager, Mediator

CS Opleidingen
Adviseur is nu beschikbaar