Desinvesteringsbijtelling betalen?

Ik heb in 2012 een bedrijfsmiddel gekocht voor € 50.000. Omdat ik het bedrijfsmiddel niet meer kan gebruiken, heb ik dit onlangs voor € 35.000 verkocht. Door de verkoop binnen vijf jaar na het investeren, ben ik desinvesteringsbijtelling verschuldigd. Hoe moet ik die berekenen? Mijn totale investering in bedrijfsmiddelen was € 150.000.

Antwoord

17 april 2015

Verkoopt u een bedrijfsmiddel binnen vijf jaar na het begin van het jaar waarin u de investering deed, dan moet u de investeringsaftrek of een deel daarvan ‘terugbetalen’. Dit doet u door de winst in het jaar van verkoop te verhogen met de desinvesteringsbijtelling. Dit betekent dat u een deel van de eerder genoten investeringsaftrek terugneemt. Voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) berekent u dit percentage door het bedrag van de geclaimde investeringsaftrek te delen door het bedrag van de bedrijfsmiddelen die voor desinvesteringsbijtelling in aanmerking komt.Een desinvesteringsbijtelling komt pas aan de orde als u in een betreffend kalenderjaar voor een bedrag van meer dan € 2.300 aan bedrijfsmiddelen heeft vervreemd, waarvoor u in het verleden investeringsaftrek heeft geclaimd. Het percentage van de desinvesteringsbijtelling is gelijk aan het percentage van de investeringsaftrek dat u destijds bij de investering is in aanmerking heeft genomen. De desinvesteringsbijtelling wordt berekend over de verkoopprijs van het betreffende bedrijfsmiddel.

Percentage

U heeft in 2012 voor € 150.000 geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. U had in 2012 dus recht op € 11.865 aan KIA. Het percentage van de KIA is daarom 7,91% (€ 11.865 / € 150.000). Als u één van de in 2012 gekochte bedrijfsmiddelen in 2013 heeft verkocht voor € 35.000, moet u een desinvesteringsbijtelling in aanmerking nemen. Het percentage van de desinvesteringsbijtelling bedraagt dan ook 7,91%. De desinvesteringsbijtelling is dus € 2.768 (7,91% x € 35.000).

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Heffingen voor ondernemers
    • Videocollege 21 minuten

    U moet heffingen aan de overheid betalen voor geleverde diensten. Voor iedere ondernemer is het van belang te weten hoe dat heffingssysteem werkt. Deze training geeft een bondig en...

Heeft u een vraag over Belastingen?

Jan Timmers

Adviseur financiële administratie en fiscale zaken

Finovion
Adviseur is nu beschikbaar