Een werknemer wil achteraf zorgverlof opnemen, mag dit eigenlijk wel?

Een werknemer moest onlangs langer op zijn vakantieadres blijven, omdat zijn partner ziek werd en van de artsen niet mocht vliegen. De werknemer moest gedurende deze tijd zorgen voor zijn partner, die veel hulp nodig had. De werknemer wil nu achteraf nog een beroep doen op zorgverlof of calamiteitenverlof. Is dat mogelijk?

Antwoord

9 april 2015

Een werknemer kan kortdurend zorgverlof opnemen als een ziek(e) kind, ouder of partner verzorging nodig heeft en alleen hij die kan verlenen. Calamiteitenverlof is bedoeld voor onvoorziene, urgente situaties. Dit staat zo in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Dat de partner van de werknemer ziek wordt, kan dus worden gezien als een calamiteit en een gebeurtenis waarvoor hij kortdurend zorgverlof kan opnemen.

Twijfel

Een werknemer moet de werkgever in principe vooraf melden dat hij kortdurend zorgverlof opneemt. Hierbij moet hij aangeven wat de reden en de verwachte duur is van het verlof. De werkgever mag deze informatie ook achteraf aan de werknemer vragen. Bij twijfel kunt u de werknemer vragen om een verklaring van een arts en (bijvoorbeeld) een declaratie van de zorgverzekeraar af te geven. 
Lukt het de werknemer niet om vooraf zorgverlof aan te vragen, dan moet hij het in ieder geval zo snel mogelijk melden.

Tijdstip

In de door u geschetste situatie had de werknemer natuurlijk eerder aan u kunnen melden dat hij kortdurend zorgverlof wilde opnemen. Met de huidige technologische middelen kan een werknemer contact opnemen met zijn werkgever vanaf zijn vakantieadres. 
Hoewel de werknemer heeft gewacht met de melding tot na zijn vakantie, heeft hij geen rechten verspeeld. Bij samenloop van vakantie- en zorgverlof gaat het zorgverlof namelijk voor. Kortdurend zorgverlof mag namelijk niet worden verrekend met het vakantiesaldo, zelfs niet met instemming van de werknemer en ongeacht het tijdstip en de oorzaak van het kortdurend zorgverlof.
U doet er wel verstandig aan om uw cao of regeling met de OR te raadplegen. Mogelijk staan hierin afwijkende bepalingen waar u rekening mee moet houden.

Voorrang

U kunt het opnemen van kortdurend zorgverlof alleen weigeren als er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn. Hiervan is sprake als de werknemer niet kan worden vervangen én als zijn afwezigheid ernstige gevolgen voor de werkgever heeft. Dit zal niet snel voorkomen bij een werknemer die op vakantie was. Zoals gezegd heeft zorgverlof voorrang op vakantie. Het eerder toegekende vakantieverlof moet u dus terugboeken. Als de werknemer te veel kortdurend zorgverlof heeft opgenomen, mag u dit wel met de loonbetaling verrekenen. Een fulltime werknemer mag binnen een periode van 12 maanden achtereenvolgens in totaal tien dagen kortdurend zorgverlof opnemen. 
Tijdens het verlof heeft de werknemer recht op 70% van het maximumdagloon en ten minste 100% van het wettelijke minimumloon. Onkostenvergoedingen mag u tijdens het verlof stopzetten. De opbouw van vakantiedagen gaat wel gewoon door.

Plotseling

Veel werknemers zijn niet op de hoogte van de verschillende verlofvormen. Moet een werknemer bijvoorbeeld plotseling voor een partner, ouder of thuiswonend kind zorgen en dus onverwachts vrij nemen, dan kan hij de eerste zorgdag calamiteiten­verlof opnemen. De tweede dag moet hij een andere vorm van verlof opnemen, zoals kortdurend zorgverlof. Is er sprake van een levensbedreigende ziekte, waarbij er langere tijd een beroep wordt gedaan op de zorg van de werknemer, dan kan de werknemer langdurend zorgverlof opnemen.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Verlofregelingen?

Jo Weerts

Trainer en presentator

JWinfotainment
Adviseur is nu beschikbaar