Gaat de no-riskpolis gelden voor alle werknemers onder Participatiewet?

Ik heb begrepen dat vanaf 2017 de no-riskpolis gaat gelden voor alle werknemers die onder de doelgroep van de Participatiewet vallen. Betekent dit dat dit ook geldt voor werknemers met een (gedeeltelijke) WIA-uitkering die reeds vijf jaar verzekerd zijn geweest onder de no-riskpolis maar waarvoor de dekking na die vijf jaar niet meer geldt?

Antwoord

14 september 2016

Allereerst is de wijziging voor de no-riskpolis opgenomen in het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2017. Dat voorstel bevat alleen kleine wijzigingen en moet bovendien nog goedgekeurd worden. Pas als de Tweede en  Eerste Kamer ermee instemmen, is het zeker dat de no-riskpolis per 2017 voor álle Participatiewetters geldt.

In het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2017 is niets opgenomen over de duur van de no-risk polis. U kunt er daardoor in principe van uitgaan dat de gebruikelijke duur, zoals die thans ook geldt, van toepassing blijft. Hierbij wil ik u ook wijzen op de mogelijkheid om de termijn met vijf jaren te verlengen als er sprake is van een verhoogd risico op ernstige gezondheidsklachten of een sterk wisselend ziektebeeld (zie ook artikel 29c van de Ziektewet).

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over No-riskpolis?

Henk ten Hove

Senior Salarisadviseur

216 Accountants
Adviseur is nu beschikbaar