Geldt de procedure en registratie incidenten en ongevallen (eventueel meldingsplichtig) ook voor leerlingen?

Moet onze onderneming voor onze studenten en of leerlingen ook de procedure en registratie uit de Arbowet volgen en in inspectie voor ongevallen? 

Antwoord

20 oktober 2015

Uit uw vraag begrijp ik dat u wilt weten of ongevallen met studenten ook bij de inspectie SZW moeten worden gemeld. De basis van de Arbowet is de “gezagsverhouding”. Concreet betekent dit dat de Arbowet geldt voor de docenten, uitzendkrachten, stagiaires enz. Na de wijziging van de wet in 2007 geldt de Arbowet niet meer voor studenten en leerlingen. Er is een belangrijke uitzondering en dat is als leerlingen/studenten activiteiten verrichten die vergelijkbaar zijn met arbeid in de beroepspraktijk. Je kunt hierbij denken aan leerlingen/studenten die in opleiding zijn voor elektromonteur en werk verrichten in een werkplaats in de school. Een ander voorbeeld is het werken met gevaarlijke stoffen in een laboratorium of scheikundelokaal van de school. Bij dit soort werkzaamheden/activiteiten is de Arbowetgeving wél van toepassing op de leerlingen. Ongevallen met een student moet u daarom aan de inspectie SZW melden als het gaat om arbeidsongevallen: 

  • met dodelijke afloop
  • ongevallen waarna een ziekenhuisopname volgt
  • iemand – naar het oordeel van een arts – blijvend letsel oploopt.

Uiteraard is dit antwoord gebaseerd op de wetstekst van de arbowet. Het kan zijn dat vanuit wetten specifiek gericht op het onderwijs aanvullende eisen worden gesteld.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Gezagsverhouding?

Dick van Deventer

Advocaat arbeidsrecht

Valegis Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar