Geldt de WKR ook voor mij als dga?

Kunt u mij aangeven welke dit precies zijn? In mijn werk-bv werken een twintigtal werknemers. Zelf sta ik op de loonlijst van mijn holding-bv. Kan ik mijzelf onder de werkkostenregeling (WKR) een vergoeding toekennen waarbij ik rekening houd met de totale loonsom van zowel de werk-bv als mijn holding-bv?

Antwoord

27 maart 2015

Veel dga’s zijn in dienst bij hun holding. Hierdoor was tot en met 2014 de niet-benutte vrije ruimte van de werkmaatschappij voor hen niet beschikbaar. Met de invoering van de concernregeling in 2015 is dit gewijzigd. Deze regeling brengt met zich mee dat de WKR op concernniveau kan worden toegepast. Een toerekening van vergoedingen en verstrekkingen aan specifieke concernonderdelen kan dan achterwege blijven. De holding-bv die een tekort aan vrije ruimte heeft, kan dus de nog niet (volledig) benutte ruimte van de werk-bv gebruiken. Voor toepassing van de concernregeling moet sprake zijn van een belang van ten minste 95% gedurende het gehele jaar. U kunt als dga dus de vrije ruimte benutten met gebruikmaking van de loonsom die betrekking heeft op werknemers, die geen bijzondere vergoedingen (alsmede verstrekkingen en ter beschikkingstellingen) krijgen. Wel moet u daarbij rekening houden met de ‘gebruikelijkheidstoets’.

Beoordeling

De gebruikelijkheidstoets houdt in dat de vergoedingen en verstrekkingen die worden aangemerkt als eindheffingsloon, niet meer dan 30% mogen afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Het bedrag dat boven de 30%-grens uitkomt, is regulier loon van de werknemer (hierop is de WKR niet van toepassing). In de praktijk zal moeten blijken wat nu wel en niet ongebruikelijk is. Overigens hanteert de fiscus bij de beoordeling van het gebruikelijkheidscriterium een doelmatigheidsgrens van € 2.400 per persoon per jaar.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Cafetariaregeling
  • Videocollege 9 minuten

  Een cafetariaregeling is een regeling waarbij een werknemer belast loon kan ruilen voor onbelast loon. Met de komst van de werkkostenregeling (WKR) zijn er feitelijk meer mogelijkheden...

 • Beloningen
  • Videocollege 12 minuten

  In deze cursus wordt de fiscale behandeling van loon onder de loep genomen. Daarbij staat de behandeling van loon in geld en loon in natura centraal. Ook wordt er aandacht besteed aan...

 • Noodzakelijkheidscriterium
  • Videocollege 7 minuten

  Het noodzakelijkheidscriterium is onderdeel van de werkkostenregeling (WKR) en biedt een gerichte vrijstelling voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke...

[MB_prinsjesdag]

Heeft u een vraag over Werkkostenregeling (WKR)?

Jan Timmers

Adviseur financiële administratie en fiscale zaken

Finovion
Adviseur is nu beschikbaar