Geldt een dagopname in het ziekenhuis als ziektedag of verlofdag?

Als een werknemer een ziekenhuisdagopname heeft, geldt dit dan als ziektedag of moet hij daarvoor een vrije dag aanvragen? De cao VVTgeeft hierover geen duidelijkheid. 

Antwoord

14 september 2016

Het gaat er bij ziekteverzuim om dat de werknemer door een objectief medisch te bepalen oorzaak zijn werk niet kan uitvoeren. Aan het begin van de dag is de werknemer niet ziek, maar na de ingreep kan er wel sprake zijn van een objectief medisch te bepalen reden, waardoor hij zijn werk niet kan uitvoeren. Als de gevolgen ernstiger zijn, kan het zo zijn dat ook op volgende dagen niet gewerkt kan worden. Dus om op voorhand aan te geven dat er sprake is van een ziektedag of van een verlofdag is lastig.

In dit soort situaties is overleg tussen werkgever en werknemer heel belangrijk. In de meeste gevallen leidt dat tot een verdeling: halve ziektedag en halve verlofdag. Is er na de ingreep sprake van meer dagen waarop niet kan worden gewerkt, dan zijn dat wel ziektedagen.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Verlofregelingen?

Jo Weerts

Trainer en presentator

JWinfotainment
Adviseur is nu beschikbaar