Geldt er na 104 weken ziekte opnieuw loondoorbetalingsplicht?

Een werknemer van ons is inmiddels 104 weken ziek en heeft ook de WIA-aanvraag gedaan. De betreffende werknemer was op het moment van WIA-beoordeling voor 25 uur aan het werk (van de volledige 40 uur per week). Wij blijven hem nu dan ook voor 25 uur per week betalen. Voor de overige 15 uren kan hij of WIA of WW krijgen van UWV. Heeft deze werknemer na de 104 weken weer recht op loondoorbetaling bij ziekte als opnieuw ziek wordt?

Antwoord

5 december 2016

Als de werknemer het passende werk dat hij thans voor 25 uur verricht niet meer aankan vanwege ziekte, vangt geen nieuwe loondoorbetalingstermijn van 104 weken aan. Een nieuwe termijn van 104 weken gaat slechts lopen als u met deze werknemer overeenkomt dat de passende arbeid voortaan als de bedongen arbeid te gelden heeft. U kunt een dergelijke overeenkomst uitdrukkelijk sluiten (in de vorm van een nieuw schriftelijk arbeidscontract), maar hij kan ook stilzwijgend tot stand komen. Dit is het geval als de werknemer er gerechtvaardigd op mag vertrouwen dat de door hem verrichte passende arbeid inmiddels de nieuwe bedongen arbeid is geworden, bijvoorbeeld omdat hij de passende arbeid al enige tijd in ongewijzigde vorm en omvang verricht, hervatting in de oorspronkelijke arbeid(somvang) al enige tijd geen onderwerp van gesprek meer is en/of de werknemer niet meer door de arbodienst wordt gezien en begeleid.

Voor het bovenstaande maakt het niet uit dat de werknemer 'slechts' een urenbeperking heeft en de overeenkomst (en dus ook de functie en overige voorwaarden) op de urenomvang na ongewijzigd blijft. Immers, ook een werknemer die zijn functie nog wel gedeeltelijk kan uitoefenen (voor een bepaald aantal uren), maar niet meer volledig (voor alle oorspronkelijk overeengekomen uren), is (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt en verricht niet de bedongen arbeid, maar passende arbeid.

Een reden om een nieuw, schriftelijk contract met de werknemer te sluiten, is duidelijkheid voor beide partijen. Voor u als werkgever kan dat prettig zijn, omdat u dan zeker weet dat de werknemer, als hij herstelt, geen aanspraak meer zal kunnen maken op zijn oorspronkelijke 40 uur. Bovendien voorkomt u dan een discussie over een wel/niet stilzwijgend totstandgekomen contract.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Loondoorbetaling bij ziekte?

Emma Bevers

Advocaat arbeidsrecht

Vasteland Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar