Geldt er overgangsrecht voor de ketenbepaling die per 2020 wordt verlengd?

2 oktober 2019

Werknemers hebben nu na 2 jaar tijdelijke contracten recht op een vast dienstverband; per 2020 wordt dat na 3 jaar. Geldt dat ook voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die nu al lopen?

De nieuwe ketenregeling uit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) gaat op 1 januari 2020 in zonder overgangsrecht. De maatregelen hebben dus onmiddellijke werking. Dit betekent dat op een arbeidsovereenkomst die eindigt op of na 1 januari 2020 de verlengde periode van 3 jaar van toepassing is, ook als die arbeidsovereenkomst vóór 1 januari 2020 is aangegaan. Als onder het oude recht bij cao in het voordeel van de werknemer van de ketenbepaling is afgeweken, blijft die afwijking van toepassing.

Keten van 36 maanden

Als een jaarcontract op 1 november 2019 eindigt en wordt opgevolgd door een contract van 3 maanden dat (dus) op 1 februari 2020 afloopt, kan de werkgever daarna nog een 3e contract voor de duur van 21 maanden afsluiten zonder dat een vaste overeenkomst ontstaat. Op het moment van verlengen mag de keten namelijk 36 maanden duren. Onder het oude recht van de WWZ zou een vervolgcontract niet langer dan 9 maanden kunnen duren om te voorkomen dat er een vast contract ontstaat. Loopt het 2e  jaarcontract op 31 december 2019 af, dan kan de werkgever op 1 januari 2020 een 3e jaarcontract sluiten. Onder de WWZ zou per 1 januari 2020 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zijn ontstaan.