Geldt het minimumloon voor alle werknemers?

Antwoord

17 november 2009

Het wettelijk minimumloon geldt voor alle werknemers van 23 jaar en ouder. In deze leeftijdsgroep gelden geen uitzonderingen. Ook bijvoorbeeld buitenlandse werknemers die voor uw werkgever werken, hebben recht op het wettelijk minimum. Voor werknemers onder de 23 jaar geldt het minimumjeugdloon.
Als een werknemer parttime werkt, kan zijn totale salaris natuurlijk onder het minimumloon uitkomen. Hij moet dan naar rato minstens het minimum verdienen. Betaalt u werknemers niet per tijdseenheid (zoals per uur, week of maand), maar bijvoorbeeld in stukloon, dan hebben zij nog altijd recht op het minimumloon. Voor één uur werken in een normaal tempo, moeten ze dan het minimumloon per uur kunnen verdienen.

Betaalt een werkgever niet het minimumloon? Dan loopt hij het risico dat de Inspectie SZW hem een boete oplegt van maximaal € 10.000 per onderbetaalde werknemer (bij betaling onder het minimumloon) en € 2.000 per onderbetaalde werknemer (bij betaling onder de minimumvakantiebijslag).

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Lage-inkomensvoordeel
  • Videocollege 8 minuten

  Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL). Werkgevers ontvangen deze tegemoetkoming als zij werknemers in dienst hebben met een salaris...

 • Wet aanpak schijnconstructies
  • Videocollege 12 minuten

  De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is ingevoerd met als doel om vormen van uitbuiting van, onderbetaling van en illegaal werk door werknemers tegen te gaan. Zo is er sprake van...

 • Verbod op inhoudingen en verrekeningen
  • Videocollege 6 minuten

  Per 1 januari 2017 geldt het verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het minimumloon, dat onderdeel is vanwege de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Vanaf deze datum is het...

Heeft u een vraag over Minimumloon?

Bart Agerbeek

Belastingadviseur, Partner

Agerbeek Advies
Adviseur is nu beschikbaar