Geldt het overlegrecht ook voor de personeelsvertegenwoordiging?

Antwoord

25 januari 2010

Net als de ondernemingsraad heeft ook de personeelsvertegenwoordiging (PVT) een wettelijk recht om met de bestuurder te overleggen over de algemene gang van zaken. Dit hoeft echter slechts één keer per jaar te gebeuren (bij de OR minimaal twee keer per jaar). Een ander verschil is dat de bestuurder niet verplicht is om de PVT tijdens de overlegvergadering te informeren over de toekomstige ontwikkelingen en over advies- en instemmingsaanvragen die hij in voorbereiding heeft. Bij ondernemingen met een ondernemingsraad heeft de bestuurder deze verplichting wel.

Een personeelsvertegenwoordiging kan samen met de bestuurder aanvullende afspraken maken over het overleg tussen bestuurder en PVT. Zo kunt u proberen om af te spreken dat de PVT wel vooraf wordt geïnformeerd over toekomstige ontwikkelingen, eventueel onder geheimhouding.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Informatierecht van de OR
    • Videocollege 12 minuten

    Iedere ondernemingsraad heeft informatie nodig om zijn medezeggenschapstaken goed te kunnen uitvoeren. Om uw OR of PVT daarin te ondersteunen geeft de Wet op de ondernemingsraden (ook...

Heeft u een vraag over Personeelsvertegenwoordiging (PVT)?

Radboud Hafkenscheid

Opleider, adviseur, redacteur medezeggenschap

MZLeeuw
Adviseur is nu beschikbaar