Geldt het recht op scholing ook voor de PVT?

Antwoord

29 maart 2010

Net als de ondernemingsraad heeft ook de personeelsvertegenwoordiging (PVT) een wettelijk recht op scholing. De wet geeft - in tegenstelling tot bij de OR  - echter geen minimumaantal dagen aan. Maar uit het feit dat de wet wel spreekt over ‘dagen per jaar', kunnen we afleiden dat een PVT minimaal twee dagen per jaar gebruik kan maken van het recht op scholing. Net als bij de OR moet de bestuurder de scholingskosten volledig voor zijn rekening nemen.

Evenals de ondernemingsraad moet ook de PVT afspraken maken met de bestuurder over het aantal dagen per jaar waarop de PVT-leden scholing kunnen volgen. Leg deze afspraken altijd schriftelijk vast.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over OR-scholing?

Elke Schulting

Adviseur Belonen en Organisatie-ontwerp

STYR & company
Adviseur is nu beschikbaar