Geldt premiekorting arbeidsgehandicapte voor alle werknemers in doelgroepregister?

Als werkgever kunnen we inloggen op het werkgeversportaal van UWV om het doelgroepregister te raadplegen. Mogen wij voor alle werknemers die hierin zijn opgenomen de premiekorting arbeidsgehandicapte van € 2.000 toepassen? En als wij op basis van dit register de korting mogen toepassen, hebben wij dan verder nog bewijslast nodig voor onze administratie?

Antwoord

7 december 2016

Op grond van de handleiding en overige informatie is dit voldoende om de korting toe te passen. De € 2.000 is alleen van toepassing als de werknemer in ieder geval een dienstbetrekking heeft van 36 uur per week. Als het dienstverband minder bedraagt dan 36 uur, moet de korting naar evenredigheid worden verminderd.