Hebben buitenlandse medewerkers recht op onze bedrijfsarts?

Wij hebben enkele buitenlandse medewerkers (Duitsers) in dienst, die niet via onze payroll worden verloond worden, maar via een Duits zusterbedrijf. Welke rechten hebben deze werknemers als het gaat om bijvoorbeeld onze bedrijfsarts? 

Antwoord

16 augustus 2016

Internationale sociale zekerheid is vrij complex geregeld. De hoofdlijn is dat (zoals in dit geval) een buitenlandse werknemer die in Nederland werkt, onder de Nederlandse sociale zekerheid valt, zoals de werknemersverzekeringen en de loondoorbetalingsplicht bij ziekte die ook onder de Nederlandse sociale zekerheid valt. Op grond van de nieuwste Europese Verordening gelden daarbij speciale regels. In uw geval zou nagegaan moeten worden met wie de Duitse werknemers een arbeidsovereenkomst hebben. Is dat uw bedrijf of is dat het Duitse zusterbedrijf? Als de werknemers bij u in dienst zijn, vallen ze (afhankelijk van hoe lang en hoeveel ze voor u werken) onder de Nederlandse Arbowet, de Pensioenwet, de Wet verbetering poortwachter en gelden de werknemersverzekeringen (premieplicht en recht op bijvoorbeeld WW en WIA). Als de werknemers onder de Arbowet vallen hebben ze uiteraard recht op toegang tot een bedrijfsarts. Als de werknemers in dienst zijn van het Duitse zusterbedrijf, gelden er weer andere regeles en zijn speciale constructies mogelijk met betrekking tot heffing van premies en loonbelasting in Nederland.

U kunt het beste de rechten en plichten van de Duitse werknemers nog eens goed in kaart te laten brengen en te beschrijven, zodat duidelijk is waar ze aan toe zijn in verschillende situaties en wat er eventueel nog aanvullend geregeld moet worden. Daarnaast zou nagegaan kunnen worden of tot nu toe de juiste premies en belastingen zijn ingehouden en of optimaal gebruik is gemaakt van speciale regelingen en subsidies die in dit soort situaties van toepassing zijn. Mocht dit laatste nog niet gebeurd zijn, of zou er te veel zijn betaald of afgedragen, dan zijn correcties over de afgelopen vijf jaar mogelijk.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Buitenlandse werknemers?

Anja Seling

Immigration Consultant

Expat Management Group
Adviseur is nu beschikbaar