Hebben we recht op pauzeruimtes?

Ons bedrijfspand beschikt niet over een kantine of andere vorm van pauzeruimtes. Wij vragen ons af of dit niet wettelijk verplicht is. Is onze werkgever verplicht om te zorgen voor ruimtes waar werknemers kunnen pauzeren?

Antwoord

30 maart 2015

Uw werkgever is inderdaad verplicht om pauzeruimtes in te richten voor de werknemers. Zo staat in artikel 3.20 van het Arbobesluit: “1. In het bedrijf of de inrichting of in de directe nabijheid daarvan is een gemakkelijk toegankelijke ruimte beschikbaar waar de werknemers de pauzes kunnen doorbrengen. Deze ruimte is daartoe geschikt alsmede, afhankelijk van het aantal werknemers, voldoende ruim bemeten en uitgerust met voldoende tafels en stoelen. 2. In de ruimte, bedoeld in het eerste lid, zijn doeltreffende maatregelen genomen ter bescherming van de niet-rokers tegen hinder van tabaksrook.”
U kunt uw bestuurder hierop wijzen en er in ieder geval voor zorgen dat er in de RI&E aandacht aan wordt besteed. Een goede ontspanningsruimte is belangrijk voor het welzijn van de werknemer.

Bureau

Als vuistregel voor de oppervlakte van de pauzeruimtes gaat men vaak uit van een vierkante meter per werknemer die gebruikmaakt van de ruimte. Daar horen natuurlijk een gelijk aantal tafels en stoelen bij. Een afzonderlijke ruimte verdient de voorkeur, maar dat is in kleine organisaties soms lastig. Voorkom in ieder geval dat werknemers aan hun bureau hun lunch moeten nuttigen.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Kantoorinrichting?

Huub Pennock

adviseur, trainer en coach duurzaam gezond werken

Ergo-balans
Adviseur is nu beschikbaar