Heeft de OR adviesrecht over de uitbesteding van het inhuurproces?

In onze organisatie wordt besloten over uitbesteding van het inhuurproces. Ik vraag mij af of de OR hierover adviesrecht heeft op grond van artikel 25 van de WOR. Het gaat over uitbesteding van de inhuur die in individuele gevallen plaatsvindt, dus niet over groepsgewijs inhuren, maar het gaat wel over het gehele inhuurproces.

Antwoord

8 augustus 2016

Er is geen sprake van een formele verplichting voor de bestuurder om over dit voorgenomen besluit advies aan de ondernemingsraad (OR) te vragen. Het gaat inderdaad niet om groepsgewijs inlenen, al zou een creatieve benadering van dit vraagstuk ook kunnen opleveren dat de organisatie waaraan de inhuur wordt uitbesteed vervolgens groepsgewijs personeel gaat inlenen. Met die benadering zou de keuze voor deze organisatie wel adviesplichtig. Dit is echter wat vergezocht.

Als het voorgenomen besluit tot gevolg heeft dat de organisatie in belangrijke mate wordt gewijzigd, dan is het adviesrecht natuurlijk wel van toepassing (1e lid, onderdeel e), maar is niet de verwachting. Van zo’n belangrijke wijziging is sprake als 10% (richtlijn) of meer van het personeel gevolgen ondervindt van het te nemen besluit.

Aan de andere kant heeft de ondernemingsraad helemaal geen adviesaanvraag nodig om te kunnen adviseren. Dat kan namelijk ook ongevraagd, dus als de OR een mening heet over dit voorgenomen besluit, staat er niets in de weg om die met uw bestuurder te delen. Als u dat doet in de vorm van een initiatiefvoorstel, is er de verplichting voor uw bestuurder dat minimaal één keer in de overlegvergadering te bespreken en vervolgens schriftelijk en gemotiveerd over het voorstel van de OR te besluiten. Op die manier kan de OR inhoudelijk bijdragen aan een beter besluit. 

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Adviesrecht van de OR
    • Videocollege 12 minuten

    De ondernemingsraad kan met het adviesrecht advies uitbrengen over alles wat de organisatie aangaat. De bestuurder is verplicht om dit advies te bekijken, er schriftelijk op te reageren...

Heeft u een vraag over Adviesrecht?

Elke Schulting

Adviseur Belonen en Organisatie-ontwerp

STYR & company
Adviseur is nu beschikbaar