Heeft de OR het recht om bij de vergadering van de RvC te zijn?

Klopt het dat de OR aanwezig mag zijn bij vergaderingen van de RvC?

Antwoord

6 september 2016

In de WOR is niet vastgelegd dat dit een recht is van de OR. Maar er zijn veel OR'en en RvC's die afgesproken hebben dat zij elkaar periodiek spreken en/of (bij bepaalde agendapunten) elkaars vergaderingen bezoeken. Verder komt ook het tripartite-overleg voor waarin bestuurder, RvC en OR samen zitten. In artikel 24, lid 2 van de WOR staat overigens dat een lid/leden van de RvC uitgenodigd mogen worden bij het halfjaarslijks artikel 24-overleg. Maar dat is geen RvC-vergadering, maar een overlegvergadering met de bestuurder. 

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Raad van Commissarissen?

Richard Broer

Senior Trainer Medezeggenschap

DASMO-TPAST
Adviseur is nu beschikbaar