Heeft de verhuur van kantoorruimte invloed op onze ANBI-status?

Onze vereniging heeft de ANBI-status en hebben een pand in eigen bezit waar de medewerkers gehuisvest zijn. Aangezien dit pand te ruim is voor het aantal medewerkers, willen we één kamer gaan verhuren aan onze leden als een soort 'seats to meet'. Is dit in strijd met onze ANBI-status? En is dit ook het geval als niet-leden de kantoorruimte kunnen huren?

Antwoord

24 november 2016

Bij uw vraag of de ANBI-status in gevaar komt door verhuuractiviteiten kunnen in het algemeen twee opmerkingen geplaatst worden. Ten eerste dient sprake te zijn van een algemeen nuttige doelstelling, waarbij de feitelijke activiteiten algemeen nuttig zijn. Ingeval de verhuuractiviteiten gering zijn ten opzichte van de algemeen nutactiviteiten hoeft dit niet bezwaarlijk te zijn. Ten tweede, met ingang van 1 januari 2012 is expliciet in de wet vastgelegd dat het uitoefenen van commerciële activiteiten er niet aan in de weg staat dat een instelling de ANBI-status verkrijgt of behoudt, mits de inkomsten uit deze activiteiten maar (nagenoeg) geheel ten goede komen aan de algemeen nuttige doelstelling van de ANBI. Het is derhalve toegestaan om opbrengsten te behalen. Het maakt hierbij geen verschil of aan leden of niet-leden wordt verhuurd.

Wel kan mogelijk sprake zijn van een belaste activiteit voor de vennootschapsbelasting. In het kort, als de jaarlijkse winst hoger is dan € 15.000, kan sprake zijn van vennootschapsbelastingplicht. Overigens geldt dit voor alle inkomsten behaald met als commercieel te beschouwen activiteiten. Denk bijvoorbeeld ook aan het organiseren van congressen, trainingen of het uitgeven van een tijdschrift.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over ANBI?

Jaap Rauw

Meerdere adviseurs

Mazars
Adviseur is nu beschikbaar