Heeft een subsidie gevolgen voor de BTW?

Antwoord

31 januari 2010

Over een subsidie kan BTW verschuldigd zijn. Dit is het geval als er een rechtstreeks verband bestaat tussen de subsidie en een door de ondernemer te verrichten prestatie. De vraag is dan wanneer er sprake is van een rechtstreeks verband tussen subsidie en prestatie. Deze vraag is niet altijd gemakkelijk te beantwoorden. U moet wel goed in de gaten te houden dat niet de subsidie zelf wordt belast, maar de prestatie waarop de subsidie betrekking heeft.

Dit kan een rol spelen bij bijvoorbeeld:

  • Prijssubsidies
  • Exploitatiesubsidies
  • Budgetsubsidies

Ga zorgvuldig na of de subsidie die u ontvangt gevolgen heeft voor de btw. In dat geval zult u daar bij de aangifte bijzondere aandacht aan moeten besteden.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Subsidie?

MKB Kredietcoach

Diverse adviseurs

MKB-kredietcoach
Adviseur is nu beschikbaar