Heeft onze raad adviesrecht op het instellen van nieuwe functies?

De bestuurder heeft het voornemen om één of meerdere nieuwe functies te creëren in de organisatie. Los van het feit of onze OR dat een goed idee vindt, vroegen we ons af of zo’n besluit adviesplichtig is? En hoe zit dat als het om slechts één functie gaat?

Antwoord

9 april 2015

In artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staat precies welke besluiten de bestuurder aan uw OR moet voorleggen voor advies. Ook bestaat de kans dat u met uw bestuurder schriftelijk bent overeengekomen dat uw adviesrecht verder reikt dan de bepaling in de WOR. Sla ook altijd de cao erop na. Daarin staan soms aanvullende bepalingen die uw OR extra rechten toekennen. 
In de WOR staat in ieder geval niet dat de OR adviesrecht heeft op het instellen van nieuwe functies, maar wel bij een belangrijke wijziging in de organisatie of in de bevoegdheidsverdeling. Kunt u die link leggen, dan heeft u dus recht op advies.

Instemmingsrecht

Die brug is wat makkelijker te slaan als het gaat om leidinggevende functies of functies in het hoger management. Zo zal uitbreiding (of inkrimping) van het managementteam voor de bestuurder al snel adviesplichtig zijn. Dat het daarbij gaat over één functie, verandert niets aan de zaak. Let goed op nieuwe functies op het gebied van het arbobeleid. Daarop kunt u vaak zelfs uw instemmingsrecht claimen!

Ongevraagd

U kunt er ook voor kiezen om niet naarstig op zoek te gaan naar een relatie met het adviesrecht, maar om gewoon ongevraagd te adviseren. Dat u zich afvraagt of de bestuurder uw advies moet inwinnen, geeft al aan dat uw OR speciale belangstelling heeft voor deze nieuwe functie(s). Via een ongevraagd advies hoeft u niet te wachten op de adviesvraag van uw bestuurder. Beroept u zich hierbij op artikel 23 lid 3 WOR (initiatiefrecht), dan is de bestuurder verplicht met uw OR rond de tafel te gaan. Vervolgens moet hij zijn besluit schriftelijk onderbouwd kenbaar maken. Heeft u extra informatie nodig, dan kunt u daarom vragen met een verwijzing naar artikel 31 lid 1 WOR. Volgens die bepaling heeft u recht op alle informatie die u nodig heeft voor uw taak.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over OR-reglement?

Walter Landwier

Senior trainer en adviseur

Schateiland
Adviseur is nu beschikbaar