Heeft stagiair die reële beloning ontvangt recht op vakantiegeld?

Een stagiair bij ons bedrijf ontvangt het minimumbrutoloon voor zijn leeftijd als stagevergoeding. Er is een getekende stageovereenkomst, getekend door de onderwijsinstelling, de stagiair en de stagebegeleider binnen ons bedrijf. Moeten we gezien de hoogte van de beloning rekening te houden met rechten als vakantiedagenopbouw en 8% vakantiegeld? 

Antwoord

14 september 2016

Is de ondertekende stageovereenkomst voldoende om het een fictief (stage)dienstverband te laten zijn, ondanks de hogere vergoeding? Het Handboek Loonheffingen geeft hier het antwoord op (paragraaf 16.10):

Voor leerlingen van bepaalde onderwijsinstellingen is het in de praktijk werken onderdeel van hun opleiding. Leerlingen die in de praktijk werken, noemen we stagiairs. Meestal zijn leerlingen en stagiairs niet in echte dienstbetrekking. Maar als een stagiair een reële beloning krijgt, bijvoorbeeld het minimum(jeugd)loon, is hij wel in echte dienstbetrekking. Dan gelden de gewone regels voor de loonheffingen en zijn de stagiairs verzekerd voor alle werknemersverzekeringen. U moet dan premies werknemers verzekeringen berekenen en ook de werkgeversheffing Zvw betalen. Als er geen echte dienstbetrekking is, maar de stagiairs krijgen wel een beloning, dan is er sprake van een fictieve dienstbetrekking. Deze stagiairs zijn wel verzekerd voor de Wet Wajong en voor de ZW. U hoeft geen premies werknemersverzekeringen te berekenen. U moet wel loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden en werkgeversheffing Zvw betalen. Onder bepaalde voorwaarden heeft de stagiair ook recht op een uitkering.

Kortom, de hoogte van de stagevergoeding is wel bepalend:

  • Betaalt u een reële beloning voor het werk, bijvoorbeeld het minimumjeugdloon, dan gelden de gewone regels die voor andere werknemers ook gelden. U betaalt premies werknemersverzekeringen (WW-premie en premies voor arbeidsongeschiktheid) over de vergoeding. Ook vakantiedagen en vakantietoeslag dient te worden toegekend. Het risico op doorbetaling tijdens ziekte komt hier nog eens bij.
  • Betaalt u een kleine vergoeding, dan is de stagiair geen echte medewerker. U moet wel loonheffing berekenen en inhouden op het loon, maar premies werknemersverzekeringen hoeft u niet te betalen.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Stagiairs?

Emma Bevers

Advocaat arbeidsrecht

Vasteland Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar