Hoe behandelen we een betaalde aanvulling op de WW-uitkering in de loonaangifte?

Een oud-medewerker heeft een aanvulling ontvangen op de WW-uitkering. Per abuis is door ons als werkgever geen loonheffing ingehouden, dus ook niet afgedragen. Oud-medewerker ziet dit bij het invullen van zijn aangifte inkomstenbelasting en vraagt dit alsnog te corrigeren. Dat kan, maar dan moet de oud-medewerker een bedrag overmaken. Dit weigert hij. Hoe lossen we dit op?

Antwoord

23 mei 2016

Het is allereerst belangrijk dat duidelijk is hoe de aanvulling op de uitkering is bedoeld; als brutobedrag of als nettobedrag. Dit moet zijn vastgesteld in bijvoorbeeld de vaststellings- of beëindigigingsovereenkomst. Met andere woorden, is het de werknemer duidelijk dat over de aanvulling belasting betaald moet worden?

Als duidelijk is dat de werkgever eigenlijk loonheffing had moeten inhouden, zijn er twee mogelijkheden:

  1. De werknemer geeft de aanvulling aan bij zijn aangifte IB en moet overeenkomstig een bedrag bijbetalen.
  2. De werkgever doet alsnog een aangifte loonheffing waarbij de ontslagvergoeding meegenomen wordt. Het is echter al betaald, hetgeen betekent dat inhouding niet mogelijk is. Dit betekent dat de Belastingdienst een naheffingsaanslag zal opleggen. Hierbij is het de vraag in hoeverre verhaal kan plaatsvinden. Dit is mogelijk als in de vaststellingsovereenkomst duidelijk is gesproken over een brutovergoeding.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Aangifte loonheffingen?

Esther van Tienen

Belastingconsulent, salarisadviseur

Tax Tigers
Adviseur is nu beschikbaar