Hoe berekenen we het bijzonder tarief percentage voor werknemers die zowel als seizoenskracht en als oproepkracht werken?

In 2014 hebben wij werknemers aangenomen o.b.v. een seizoenscontract met een vast aantal uren per 4 weken. Periode maart t/m oktober. Daarna hebben deze personen een oproepcontract gekregen met wisselend aantal uren per week voor de winterperiode (november 2014 tot en met oktober 2015).

Deze werknemers hebben in 2014 een loon ontvangen als seizoenskracht en een loon ontvangen als oproepkracht. Hoe bereken je het bijzonder tarief percentage voor 2015 voor deze personen?

Is het percentage bijzonder tarief gebaseerd op het totale loon van de periode maart tot en met december en dan herrekend naar een fiscaal jaarloon? Of dient het percentage bijzonder tarief o.g.v. de verdiensten als oproepkracht in de periode november en december vastgesteld te worden (jaarloon weekloners), dus dat het salaris uit november en december herrekend wordt naar een fiscaal jaarloon?

Antwoord

14 april 2015

Het gaat naar mijn mening per saldo om het jaarloon zodanig te bepalen dat deze het beste aansluit bij de werkelijke situatie. Immers, de consequentie van teveel of te weinig inhouden leidt tot een teruggaaf of bijbetaling in de inkomstenbelasting. Voor zover ik kan nagaan geldt er ook geen speciale regel, anders dan dat bij loon in 2014 over een gedeelte van het jaar je dit loon moet herleiden naar een jaarloon.

Ligt het loon in de tijdvakken maart-oktober op een ander niveau dan in de tijdvakken november en december? Zo ja, dan lijkt het mij dat het loon in de tijdvakken november en december als basis voor de herleiding naar het jaarloon gehanteerd zou moeten worden.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Bewaarplicht: Bewaartermijnen
  • Videocollege 6 minuten

  In deze korte cursus wordt er ingezoomd op de bewaartermijnen. U heeft als organisatie te maken met wettelijke bewaartermijnen. De Belastingdienst moet namelijk de tijd hebben om uw...

 • Bewaarplicht: Loonadministratie
  • Videocollege 8 minuten

  Deze korte cursus gaat in op de bewaareisen rondom de loonadministratie van de Belastingdienst. Er gelden een aantal voorwaarden als u de loonadministratie niet binnen uw eigen organisatie...

 • Uitdiensttreding van werknemers
  • Videocollege 7 minuten

  In de cursus Uitdiensttreding van werknemers staan de financiële en fiscale kant van het einde van een dienstverband centraal. Er komt namelijk meer kijken bij een eindafrekening...

Heeft u een vraag over Loonadministratie?

Henk ten Hove

Senior Salarisadviseur

216 Accountants
Adviseur is nu beschikbaar