Hoe BTW bij omzetbonus verwerken?

In het eerste kwartaal van dit jaar wil ik één van mijn trouwe afnemers een omzetbonus verstrekken. Kunt u mij aangeven hoe het zit met de BTW over deze omzetbonus?

Antwoord

8 april 2015

Als u uw afnemer een omzetbonus geeft, waarbij u dus, bij afname van een bepaalde hoeveelheid producten in een bepaalde periode, achteraf korting verstrekt, is dit voor toepassing van de BTW een prijsvermindering. In een dergelijk geval is er dan sprake van een vermindering van de door u berekende prijs.

Teruggaaf

Een omzetbonus is eigenlijk niet meer dan een door u verleende korting achteraf. Dit betekent dus ook dat de maatstaf van heffing voor de BTW in principe achteraf wordt verminderd. Dit is van invloed op de BTW. Voor deze omzetbonus zult u dus aan uw betreffende afnemer een creditfactuur (met BTW) uit moeten reiken. Voor u betekent dit dat de Belastingdienst u een (gedeeltelijke) teruggaaf verleent. Als er sprake is van een korting achteraf op goederen die aan verschillende BTW-tarieven zijn onderworpen, zult u dit per BTW-tarief op uw creditfactuur moeten uitsplitsen. Naast het uitreiken van een creditfactuur, moet u overigens ook daadwerkelijk aantonen dat u een bedrag aan uw afnemer heeft terugbetaald, dan wel heeft verrekend. Dit moet uit de administratie blijken. Hiertoe moet u de creditfacturen in uw boekhouding verwerken en moet u de te veel in rekening gebrachte BTW tijdig in uw BTW-aangifte verantwoorden. 

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

  • BTW berekenen bij betalingskorting?

    Onze onderneming geeft afnemers een betalingskorting als zij de factuur contant afrekenen of uiterlijk binnen 14 dagen betalen. Over welk bedrag moet ik BTW berekenen?

  • Moeten we BTW berekenen over de VOG?

    Onze opdrachtgever betaalt de kosten van een VOG (Verklaring omtrent gedrag) rechtstreeks aan de gemeente. Maar wij als payrollorganisatie houden dit bedrag in bij de...

  • Mwst op factuur Duitse leverancier?

    Een Duits bedrijf heeft ten behoeve van een beurs in Duitsland voor ons verlichting aangebracht. Ze sturen nu een factuur met Duitse Mwst. Zou dit niet zonder Mwst moeten...

Heeft u een vraag over Aangifte BTW?

Carola van Vilsteren

BTW adviseur

van Vilsteren BTW advies
Adviseur is nu beschikbaar