Hoe corrigeer ik een foute aangifte?

We hebben een aantal fouten gemaakt in de aangifte loonheffingen. Zo kloppen een aantal bedragen niet en een BSN van een werknemer is onjuist. Moeten we nu een compleet nieuwe aangifte doen of moeten we correctieberichten versturen? En wat gebeurt er als we dit niet op tijd doen?

Antwoord

30 maart 2015

De Belastingdienst en andere instanties baseren zich voor het bepalen van aangiftes, uitkeringen en toeslagen op de gegevens uit de polisadministratie van UWV. Deze polisadministratie wordt gevuld met de informatie die u aangeeft op de aangifte loonheffingen. Maakt u een fout, dan moet u deze corrigeren. Ook relatief kleine zaken zoals namen, BSN’s en (sector)codes moeten kloppen.

Vervangen

Als de aangiftetermijn nog niet is verstreken, kunt u fouten corrigeren door een nieuwe (volledige!) loonaangifte in te sturen. Deze vervangt dan de eerder ingediende aangifte over het betreffende tijdvak. Als uw software het toelaat, kunt u ook een aanvullende aangifte insturen. Heeft de wijziging betrekking op werknemersgegevens, dan moet u een volledige nieuwe aangifte insturen, inclusief de collectieve gegevens. Zo niet, dan kunt u volstaan met het deel van de aangifte met de gecorrigeerde collectieve gegevens.
Ontdekt u een fout in de adresgegevens of een kleine fout in de naam, dan is het voldoende om de juiste gegevens in de eerstvolgende aangifte op te nemen. Dit hoeft u dus niet meteen te corrigeren.

Verstreken

Is de aangiftetermijn verstreken, dan moet u deze fout corrigeren bij de eerstvolgende of daaropvolgende loonaangifte. U heeft dus maximaal acht weken om een door u ontdekte fout te herstellen. Bij een volgende aangifte moet u de gecorrigeerde werknemersgegevens en de gecorrigeerde collectieve gegevens van het vorige tijdvak meesturen. Bij die aangifte betaalt u dan de over dat betreffende tijdvak verschuldigde loonheffingen vermeerderd of verminderd met het saldo van de betreffende correctie(s). U mag dit dus zelf verrekenen.
Soms moet u een aparte correctie insturen, los van een loonaangifte. Dit is het geval als uw onderneming ten tijde van de correctie niet langer inhoudingsplichtig is, of als u slechts per half jaar of jaar aangifte loonheffingen doet. Ook moet u een losse correctie indienen als de correctie betrekking heeft op een tijdvak van een eerder kalenderjaar en de aangiftetermijn van het laatste tijdvak van dat jaar al is verstreken. Als u later in 2014 een correctie over 2013 wilt verzenden, moet u dus een losse correctie verzenden. Hiervoor krijgt u een naheffingsaanslag van de Belastingdienst.
Zolang de aangiftetermijn over het laatste tijdvak van 2013 nog niet is verstreken, stuurt u de correctie altijd met de loonaangifte mee. Dat mag dus nog tot en met 31 januari 2014.

Boete

Bij het te laat indienen van een aangifte loonheffingen of het onvolledig/onjuist doen van een aangifte, of bij het te laat of niet betalen van de loonheffingen, kan de Belastingdienst een boete opleggen. Als u een correctie niet op tijd, helemaal niet, fout of onvolledig instuurt, is er sprake van correctieverzuim en kunt u een verzuimboete krijgen van maximaal € 1.230.
Als u door de ingestuurde correctie alsnog een bedrag moet (bij)betalen over het verstreken tijdvak, is er sprake van een betaalverzuim en kan de Belastingdienst hierover ook nog een boete opleggen als het totale bedrag van de correcties ten minste € 20.000 bedraagt en meer dan 10% van het bedrag dat u eerder heeft betaald over de aangiften die u corrigeert. De boete bedraagt dan 5% van het totale bedrag met een maximum van € 4.920.

Schuld

De fiscus kan ook vaststellen dat er sprake is van opzet of grove schuld en daarom een vergrijpboete opleggen. Dit zal vooral aan de orde zijn bij correcties die niet op eigen initiatief plaatsvinden, maar bijvoorbeeld naar aanleiding van een looncontrole.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Aangifte loonheffingen?

Bart Agerbeek

Belastingadviseur, Partner

Agerbeek Advies
Adviseur is nu beschikbaar