Hoe gaan we fiscaal om met de kosten voor een huisstijl?

In hoeverre is het noodzakelijk om de kosten van (het ontwikkelen van) een nieuwe huisstijl ter hoogte van € 3.200 te activeren?

Antwoord

12 oktober 2016

In veel arresten is de vraag gesteld of een zaak als een bedrijfsmiddel of als vooruitbetaalde kosten (= transitoria) moet worden beschouwd. Fiscaal bestaat er geen verschil, omdat de uitgaven voor de aanschaf van een bedrijfsmiddel door afschrijvingen ook ten laste van de winst worden gebracht. Het belang ligt dan ook uitsluitend in de investeringsfaciliteiten en willekeurige afschrijving.

De vraag is of de kosten van een nieuw te ontwikkelen huisstijl geactiveerd kunnen worden. Kosten van een huisstijl behoren tot de verkoopkosten van de onderneming. Anders gezegd: de kosten van een huisstijl zijn een bijzondere vorm van reclamekosten. Reclamekosten kullen doorgaans ineens worden afgetrokken. Hierdoor ontstaat liquiditeitsvoordeel, omdat op de kosten niet afgeschreven behoeft te worden.

Hier staat tegenover dat u met een huisstijl meerdere jaren zult doen en grond hiervan is het te rechtvaardigen om de kosten te activeren om ze vervolgens af te schrijven. Hierdoor ontstaat liquiditeitsnadeel als de afschrijving plaats vindt over meerdere (toekomstige) jaren, maar ook liquiditeitsvoordeel als gebruik gemaakt worden van de investeringsaftrek.

Beide opties zijn mogelijk. Wellicht dat u een berekening kunt maken wat fiscaal het beste voor de onderneming uitpakt.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Huisstijl?

Richard van Zijll de Jong

Eigenaar

Pino Design
Adviseur is nu beschikbaar