Hoe handelen we een betaling aan derde fiscaal af?

Wij hebben een betaling in natura (waardecheque) gedaan aan een (niet-uitvoerend) lid van de Raad van Bestuur. Deze persoon is niet in loondienst en werkt niet als ondernemer. Hoe handelen we dit fiscaal af? Mogen hierover eindheffing toepassen?

Antwoord

6 december 2016

U mag op basis van artikel 24.4 van het Handboek Loonheffingen geen eindheffing toepassen voor de beloning in natura, omdat u niet aan de voorwaarden voldoet. Dit betekent dat u de waarde van deze beloning zou moeten opgeven via een IB47-formulier. Het nadeel dan ten eerste de ontvanger de waarde van het cadeau weet en ten tweede moet hij daarover belasting betalen en dit kan oplopen tot 52%. Het bruteren van het cadeau is een oplossing, maar de verkrijger blijft zelf verantwoordelijk voor de verwerking ervan in de aangifte IB.

U moet de ‘Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde’ (IB47) invullen als u iemand betaalt voor werkzaamheden of diensten en hij voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

  • Hij is niet bij u in (fictieve) dienstbetrekking.
  • Hij voert de werkzaamheden of diensten niet uit als ondernemer.

De ‘Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde’ (IB 47) kunt u downloaden van www.belastingdienst.nl/ib47.

Mogelijk biedt de opting-in een praktische oplossing (artikel 16.14 van het Handboek) om het cadeau toch onder de eindheffing af te rekenen.

 

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Inkomstenbelasting (IB)?

Willem van Kasteren

Belastingadviseur

WVK Belastingadvies
Adviseur is nu beschikbaar