Hoe handelen we een betaling aan derde fiscaal af?

Wij hebben een betaling in natura (waardecheque) gedaan aan een (niet-uitvoerend) lid van de Raad van Bestuur. Deze persoon is niet in loondienst en werkt niet als ondernemer. Hoe handelen we dit fiscaal af? Mogen hierover eindheffing toepassen?

Antwoord

6 december 2016

U mag op basis van artikel 24.4 van het Handboek Loonheffingen geen eindheffing toepassen voor de beloning in natura, omdat u niet aan de voorwaarden voldoet. Dit betekent dat u de waarde van deze beloning zou moeten opgeven via een IB47-formulier. Het nadeel dan ten eerste de ontvanger de waarde van het cadeau weet en ten tweede moet hij daarover belasting betalen en dit kan oplopen tot 52%. Het bruteren van het cadeau is een oplossing, maar de verkrijger blijft zelf verantwoordelijk voor de verwerking ervan in de aangifte IB.

U moet de ‘Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde’ (IB47) invullen als u iemand betaalt voor werkzaamheden of diensten en hij voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

  • Hij is niet bij u in (fictieve) dienstbetrekking.
  • Hij voert de werkzaamheden of diensten niet uit als ondernemer.

De ‘Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde’ (IB 47) kunt u downloaden van www.belastingdienst.nl/ib47.

Mogelijk biedt de opting-in een praktische oplossing (artikel 16.14 van het Handboek) om het cadeau toch onder de eindheffing af te rekenen.

 

Proefabonnement Themadossiers Salaris Rendement

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Inkomstenbelasting (IB)?

Jan Timmers

Adviseur financiële administratie en fiscale zaken

Finovion
Adviseur is nu beschikbaar