Hoe inventariseert u de risico’s in uw bedrijf?

Antwoord

10 november 2009

Hanteer bij voorkeur een systematische aanpak waarbij u een aantal vaste stappen doorloopt, dat werkt meestal het beste.

  1. Verzamel de al aanwezige informatie, zoals gegevens over de organisatie, het arbobeleid, werktijden, ongevallen, ziekteverzuim, beroepziekten en gevaarlijke stoffen en machines.
  2. Verzamel informatie die u nog mist, bijvoorbeeld door die op te vragen bij uw arbodienst en werknemers te interviewen.
  3. Check uw branche-RI&E, zodat u niet bezig bent met een poging om opnieuw het wiel uit te vinden en geen zaken over het hoofd ziet.
  4. Maak een overzicht van alle werkzaamheden in uw organisatie.
  5. Breng de bijbehorende risico's in kaart, onderscheiden naar risico's van de werkzaamheden, de werkomgeving, specifieke groepen werknemers en tot slot beleidsmatige risico's.

Volg dit stappenplan zowel bij het opstellen als bij het actualiseren van de RI&E. Als u bij éénn van beide één of meerdere stappen overslaat, loopt u het risico dat u zaken over het hoofd ziet.

Raadpleeg www.rie.nl voor een overzicht van RI&E-instrumenten.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)?

Emma Bevers

Advocaat arbeidsrecht

Vasteland Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar