Hoe kan ik conflictmijdend gedrag op de juiste manier doorbreken?

In onze organisatie is er een afdeling waar ‘conflict’ een verboden woord lijkt te zijn. De medewerkers gaan confrontaties uit de weg. Ik ben er door hun leidinggevende bijgehaald om deze sfeer te doorbreken. Hoe zorgen we er op een positieve manier voor dat medewerkers meer openheid van zaken durven te geven?

Antwoord

9 april 2015

Veel mensen vertonen conflictmijdend gedrag. De meeste medewerkers zitten nu eenmaal niet te wachten op een confrontatie. Dat er op een afdeling een sfeer kan ontstaan waarin niemand het achterste van zijn tong laat zien, komt vaak doordat er allerlei ongeschreven regels zijn. Bijvoorbeeld dat je niet uit de school mag klappen of dat een relatie alleen goed kan zijn als er geen conflicten zijn.

Onprofessioneel

Ongeschreven regels blijken vaak uit het feit dat werknemers alleen feedback willen geven in een ‘veilige’ omgeving of dat werknemers zich absoluut niet mengen in een discussie tussen twee collega’s. Ook kan het zijn dat medewerkers de overtuiging hebben dat het onprofessioneel is om kritiek te 
uiten of jezelf kwetsbaar op te stellen.
Het gevolg kan zijn dat er een gespannen sfeer heerst en medewerkers voortdurend op hun hoede zijn. Dreigt er een conflict, dan is men er als de kippen bij om het in de kiem te smoren.

Overtuigingen

Wordt de werksfeer sterk hierdoor beïnvloed, dan kan een coach uitkomst bieden. De coach kan (belemmerende) overtuigingen ter discussie stellen en werknemers uitdagen om kwesties met elkaar te bespreken. 
Is er (toch) sprake van een conflict, dan is het zeker niet de bedoeling om dat zo snel mogelijk op te lossen. Het duurt namelijk meestal een tijdje voordat werknemers werkelijk inzicht krijgen in hun gedrag en het effect daarvan op collega’s.

Verbazing

Een belangrijke voorwaarde voor coaching is dat de medewerkers bereid zijn om hun emoties te tonen. Sommige werknemers hebben moeite met het uiten van gevoelens of negeren deze. Oog hebben voor de emoties van een ander is dan bijna niet mogelijk. Ook verzanden mensen nogal eens in details over een incident, terwijl verbazing of oordelen over elkaar onbesproken blijven. Een coach kan zulke kwesties boven tafel krijgen.

Overtuigingen

In een rollenspel kan de coach bewuste en onbewuste overtuigen aan de kaak stellen en de groep uitnodigen om gezamenlijk oplossingen te bedenken. Een manier om dit te doen, is om het team te verdelen in twee groepen: één groep speelt een conflict of praktijkprobleem na; de andere groep treedt als observant op.
De observanten letten op de neigingen en overtuigingen van de discussiërende teamleden en proberen reacties en interventies te formuleren. Door de groepen van rol te laten wisselen, krijgt iedere groep de kans om praktijkproblemen van een afstand te bekijken en gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Escalatie

De coach begeleidt het proces door het team bijvoorbeeld de volgende vragen te stellen:

 • Welke interventies leiden tot escalatie?
 • Welke interventies halen juist de angel uit dit praktijkprobleem?
 • Welke onbewuste opvattingen en ongeschreven regels hanteert het team?
 • Dragen deze meningen bij aan de doelstellingen van het team en de organisatie?

Het doel van deze sessies is om het team zover te krijgen dat het conflicten durft aan te gaan en professioneel oplost, dat medewerkers elkaar feedback durven te vragen en te geven en dat werknemers leren welke onderhandelingsstrategieën ze daar allemaal bij kunnen gebruiken.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Conflicthantering
  • Videocollege 49 minuten

  Conflicten op het werk en gedoe binnen uw organisatie? Los het op! Dit bevordert niet alleen de werksfeer, maar verhoogt ook de productiviteit van de werknemers. Voor het hanteren van...

 • Netwerken
  • Videocollege 21 minuten

  Snel en doeltreffend contact leggen met interessante mensen, wie wil dat niet? Netwerken is het toverwoord voor het leggen van contacten met mensen die u tegenkomt. Denk aan ontmoetingen...

Heeft u een vraag over Werksfeer?

Huub Pennock

adviseur, trainer en coach duurzaam gezond werken

Ergo-balans
Adviseur is nu beschikbaar