Hoe kunnen wij het beste omgaan met een dokter- of tandartsbezoek?

Onze werknemers zijn regelmatig even afwezig voor een dokter- of tandartsbezoek. Nu zijn wij een informele organisatie en zullen we van deze artsbezoeken geen probleem maken, maar we willen voor het kortdurend verzuim wel een eenduidig beleid hanteren en daarom afspraken maken met de werknemers. Wat zijn hierbij onze opties?

Antwoord

26 maart 2015

Het is voor werknemers niet altijd mogelijk om een bezoek aan een arts buiten werktijd te plannen. Dit is bijvoorbeeld vaak het geval bij fulltimers. Dat u hier geen probleem van maakt, zullen uw werknemers op prijs stellen. U doet er daarnaast goed aan om hierover afspraken te maken, want u moet immers ook ergens een grens trekken en werknemers weten hierdoor beter waar ze aan toe zijn. Bij het maken van afspraken moet u echter wel rekening houden met de regels die hierover in de cao staan.

Spoedeisend

In de wet Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden is geregeld dat een werknemer calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof kan opnemen voor ‘spoedeisend, onvoorzien of redelijkerwijze niet buiten werktijd om te plannen arts- of ziekenhuisbezoek’ (zie ook pagina 4-5). Hiervan is in ieder geval sprake als de werknemer direct medische hulp nodig heeft. U bent in dat geval dus verplicht om kortdurend verzuimverlof te verlenen en het volledige salaris door te betalen.
Voldoet het artsbezoek niet aan deze criteria, dan kunt u zelf beslissen hoe u met dit kortdurend verzuim omgaat. In de wet is hier namelijk niets over bepaald. Wel kunnen hierover afspraken staan in de cao. Controleer daarom eerst uw cao voordat u uw eigen regels opstelt. Van de bepalingen uit de cao mag u niet in het nadeel van de werknemer afwijken.

Afspraken

Als u weet welke regelingen uit de cao u wel of niet hoeft te volgen, kunt u bepalen hoe u omgaat met kortdurend verzuim. Leg de afspraken daarna helder en schriftelijk vast in uw arbeidsvoorwaardenreglement of personeelshandboek. Denk hierbij aan afspraken als:

 • De werknemer mag te allen tijde een artsbezoek onder werktijd plannen.
 • De werknemer plant een artsbezoek zo veel mogelijk aan het begin of einde van een werkdag.
 • De werknemer moet (kunnen) aantonen dat hij een arts heeft bezocht, bijvoorbeeld door een verwijs- of afsprakenkaart van het artsbezoek mee naar het werk te nemen.
 • Per artsbezoek krijgt de werknemer een maximaal aantal uren (bijvoorbeeld één of twee uur) doorbetaald.
 • Jaarlijks komen een maximaal aantal keren of uren voor artsbezoek (bijvoorbeeld vier of acht uur) voor rekening van uw organisatie.
 • Werknemers krijgen één extra vakantiedag ter compensatie van de loondoorbetaling voor kort verzuim.
 • Gemiste uren door artsbezoek moet de werknemer in dezelfde week inhalen.
 • Of, een artsbezoek zonder dringende reden moet altijd in de eigen tijd van de werknemer plaatsvinden. Als de werknemer het bezoek toch onder werktijd wil plannen, neemt hij dus verlofuren op.

Partner

Een werknemer zal naast artsbezoeken voor hemzelf misschien ook weleens meewillen naar een artsbezoek van bijvoorbeeld zijn partner of kind. Of hij hiervoor vrij moet nemen, is afhankelijk van de omstandigheden. In sommige gevallen kan de werknemer calamiteitenverlof opnemen. Dit verlof neemt de werknemer op voor privéomstandigheden waarvoor hij direct het werk moet verlaten (bijvoorbeeld een bevalling van zijn partner) of voor de noodzakelijke zorg op de eerste ziektedag van een familielid. Komt het artsbezoek niet in aanmerking voor calamiteitenverlof, dan zal de werknemer vakantie-uren moeten opnemen om mee te kunnen.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Verzuim op de werkvloer deel 1
  • Videocollege 15 minuten

  Verzuim heeft altijd een negatieve invloed op de organisatie en de bedrijfsvoering in een kleine en middelgrote onderneming. Als leidinggevende of als arboprofessional heeft u uw handen...

 • Verzuim op de werkvloer deel 2
  • Videocollege 27 minuten

  Verzuim heeft altijd een negatieve invloed op de organisatie en de bedrijfsvoering in een kleine en middelgrote onderneming. Als leidinggevende of als arboprofessional heeft u uw handen...

 • Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
  • Videocollege 12 minuten

  PSA is beroepsziekte nummer één: een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Het is daarom belangrijk dat...

Heeft u een vraag over Verzuim?

Huub Pennock

adviseur, trainer en coach duurzaam gezond werken

Ergo-balans
Adviseur is nu beschikbaar