Hoe maakt u SMART-doelstellingen van redenen om te sponsoren ?

11 oktober 2012

SMART staat voor:

 • Specifiek; is de doelstelling eenduidig?
 • Meetbaar; onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt?
 • Aanvaardbaar; is deze acceptabel genoeg voor de doelgroep en/of management?
 • Realistisch; is de doelstelling haalbaar?
 • Tijdgebonden; wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn?

SMART-doelstellingen van redenen om te sponsoren maakt u door middel van:

 • Verhogen naamsbekendheid. SMART-doel: u doet een nulmeting binnen een bepaalde doelgroep bij de start van de sponsorrelatie. Na twee jaar moet de naamsbekendheid binnen deze doelgroep met een bepaald percentage zijn gestegen.
 • Werving/binding/opleiding personeel/teambuilding. SMART-doel: u sponsort een voetbalclub waarbij al verschillende werknemers van uw bv spelen. Na twee jaar sponsoring wilt u dat er vijf goede, nieuwe mensen in dienst zijn gekomen die ook lid zijn van dezelfde vereniging.
 • Om relaties te kunnen fêteren. SMART-doel: u sponsort een theatertour. U wilt dat 50% van uw vertegenwoordigers aan het einde van de tour een avond met een belangrijke klant naar het theater is geweest.
 • Omzet realiseren via gesponsorde. SMART-doel: u heeft het recht om maandelijks bij een topkorfbalwedstrijd producten te verkopen. Na een jaar wilt u een bepaalde totaalomzet hebben behaald via de stands bij het korfbal en u wilt de NAW-gegevens, inclusief emailadres, hebben van ten minste 250 mensen die uw stand hebben bezocht.
 • Producten laten testen/proeven. SMART-doel: u sponsort een school en wilt een nieuw ontbijtproduct laten testen. Na het schooljaar wilt u ten minste tweehonderd ingevulde enquêtes retour naar aanleiding van gratis proefverpakkingen die u heeft mogen uitdelen.
 • Imagoverbetering. SMART-doel: u sponsort verschillende goede doelen in de buurt. Voor het eerste jaar doet u een nulmeting onder mensen uit de buurt en koppelt een score aan de enquêteresultaten. Na drie jaar meet u opnieuw; uit de enquête moet blijken dat de waardering voor uw bv bij mensen uit de buurt met ten minste 25% is toegenomen.

Uw sponsordoelstellingen stelt u op of schaaft u bij in lijn met uw marketing en communicatiedoelstellingen. Ook voor uw sponsordoelstellingen geldt dat u ze ‘SMART’ moet maken. Maar dat is bij sponsoring niet altijd even eenvoudig. Het directe effect van een bepaalde, op zichzelf staande prestatie van een gesponsorde organisatie – bijvoorbeeld plaatsing van uw reclamebord – kan lastig zijn.