Hoe maken we een goede RI&E voor de thuiswerkplekken?

Onze organisatie gaat over op Het Nieuwe Werken (HNW). Medewerkers mogen binnen een aantal randvoorwaarden thuiswerken. Ook gaan we op een andere manier samenwerken en gelden er andere eisen voor de manier van leidinggeven. Ons kantoor dient meer als een ontmoetingsplek. We willen onze RI&E daarom uitbreiden met HNW. Onze ­medewerkers doen vooral beeldschermwerk en voeren telefoongesprekken.

Antwoord

14 april 2015

Een RI&E moet volledig zijn. Dat betekent dat u naar alle risico’s moet kijken die horen bij Het Nieuwe Werken en thuiswerken. De beeldschermwerkplek is daar slechts één onderdeel van. Denk ook aan:

 • Daglicht, licht en verlichting is er daglicht, is er voldoende licht op de werkplek en hoe zit het met spiegelingen en helderheidsverschillen?
 • Klimaat kan een medewerker een comfortabele temperatuur krijgen op zijn thuiswerkplek, zonder tocht en koudestraling?
 • Werktijden en pauzes houden de medewerkers zich aan de maximale werktijden per dag en per week? De belangrijkste zijn: na twee uur beeldschermwerk minimaal tien minuten andersoortig werk of tien minuten pauze. Na uiterlijk 5,5 uur werk een pauze van minimaal 15 minuten. En maxi­maal 12 uur werken op een dag, ook bij overwerk.
 • Hoe zit het met de psychische kant van HNW? Risico’s die hier aan de orde zijn:
 • het gevoel om continue met werk bezig te zijn;
 • eenzaamheid en gemis van collega’s;
 • aangezien een medewerker meer op output aangestuurd wordt, moet hij goed kunnen plannen, prioriteren en de capaciteiten hebben om met de uitgebreidere regelmogelijkheden om kunnen gaan die er zijn, en geen prestatiedruk ervaren;
 • balans werk-privé;
 • informatiehoeveelheid (info-overload);
 • anderen kunnen bereiken, hulp inroepen;
 • zich kunnen concentreren.
 • Vraagt u als u een RI&E uitvoert ook of medewerkers negatieve gevolgen ondervinden van HNW, zoals RSI/KANS-klachten, stressklachten, eenzaamheid en prestatiedruk.

De thuiswerkplek beoordelen kan op verschillende manieren:

 1. Stuur een deskundige langs. Die kan dan meteen kijken naar het klimaat en de verlichting en voorlichting geven over het gebruik van de werkplek.
 2. Laat de medewerker een foto van zijn werkplek maken en bespreek deze met de preventiemedewerker. De foto helpt om op de juiste punten concreet te worden.
 3. Laat de medewerker een vragenlijst invullen met alle relevante punten. Deze kunt u meenemen in de RI&E-cyclus.

Direct

Registreer bij welke medewerkers op de manier zoals u dat doet de RI&E is uitgevoerd. Koppel als het even kan voorlichting aan het uitvoeren van de RI&E. Ofwel: heeft een werknemer de RI&E op zijn thuiswerkplek gedaan, licht hem dan direct voor over een gezonde werkplek. Bij de eerder genoemde driedeling kan dat zo:

 1. Degene die langskomt geeft meteen voorlichting en werkplekinstructie op de werkplek.
 2. Degene die de werkplekfoto met de medewerker bespreekt, geeft voorlichting of geeft een voorlichtingsbrochure mee.
 3. Zodra een medewerker een digitale RI&E heeft ingevuld, krijgt hij digitaal voorlichting op de onderdelen die van toepassing zijn.

Voldoet een werkplek niet aan de wettelijke eisen, zorg dan voor aanpassingen of verbied de medewerker thuis meer dan twee uur per dag beeldschermwerk uit te voeren. Hij kan dan wel eerst kort thuis werken met een laptop op schoot en na de file naar kantoor komen. 

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Het Nieuwe Werken (HNW)?

Huub Pennock

adviseur, trainer en coach duurzaam gezond werken

Ergo-balans
Adviseur is nu beschikbaar