Hoe moet ik de bijtelling terugdraaien?

We passen voor werknemers met een auto van de zaak de bijtelling toe in verband met privégebruik. Nu blijkt dat één werknemer in de praktijk minder dan vijfhonderd kilometer privé heeft gereden. Hoe kunnen we de bijtelling nu corrigeren?

Antwoord

9 april 2015

Als de werknemer minder dan vijfhonderd kilometer privé in een zakelijke auto rijdt, kan hij aan een bijtelling ontkomen door vooraf een ‘Verklaring geen privégebruik’ te ondertekenen en af te geven. Blijkt achteraf dat er ten onrechte een bijtelling heeft plaatsgevonden, dan zijn er drie mogelijkheden om dit te corrigeren.

  1. De werknemer overlegt hiervoor aan u bewijs (bijvoorbeeld een sluitende rittenregistratie). Vervolgens dient u correctieberichten in over de al verstreken inhoudingtijdvakken waarin de bijtelling onterecht is verwerkt.
  2. De werknemer geeft door middel van een bezwaarschrift of een ‘verzoek om ambtshalve vermindering’ bij de fiscus aan dat de bijtelling onterecht was. De werknemer moet daarbij bewijsstukken overleggen. De Belastingdienst legt vervolgens een (negatieve) correctieverplichting aan uw onderneming op. Dit is de beste optie.
  3. Uw werknemer geeft een lager loon (zonder de bijtelling) op in zijn aangifte inkomstenbelasting, maar wel de daadwerkelijk ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen. De te veel ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen wordt dan met de aanslag inkomstenbelasting verrekend. Uw werknemer moet het noodzakelijke bewijs wel kunnen leveren, als de Belastingdienst daarom vraagt. Als de aanslag inkomstenbelasting over het betreffende jaar al vastgesteld is, kan de werknemer bezwaar maken.

Essentieel

Als bij een loonbelastingcontrole blijkt dat het bewijs onvoldoende of onjuist is geweest, wordt uw onderneming geconfronteerd met een naheffingsaanslag. Het is daarom essentieel dat u de door uw werknemer aangeleverde bewijsstukken zorgvuldig in uw loonadministratie bewaart.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Correctie?

Ad Bonis

Accountant

Bonis Accountancy
Adviseur is nu beschikbaar