Hoe moet u arborisico’s aanpakken?

Antwoord

14 december 2009

De arbeidshygiënische strategie is maatgevend voor alle maatregelen die een werkgever moet nemen om veilige en gezonde arbeidsomstandigheden te bevorderen. De aanpak van risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting die u als arboprofessional volgens de strategie moet hanteren, is bijvoorbeeld rechtstreeks opgenomen in de Arbowet (artikel 3, lid 1, onderdeel b).

De strategie bestaat uit een stappenplan van vier stappen. Hierbij heeft de eerste stap altijd de voorkeur. U mag pas overgaan op een maatregel uit de volgende stap als die daarvoor onvoldoende effect blijkt te hebben. De vierde stap van de strategie is een soort laatste redmiddel. Deze stap bestrijdt of voorkomt restrisico's die na het volledig benutten van de voorgaande maatregelen nog overblijven. De vier stappen van de arbeidshygiënische strategie zijn:

  1. Bronmaatregelen.
  2. Collectieve maatregelen.
  3. Individuele maatregelen.
  4. Persoonlijke beschermingsmiddelen.

In arbocatalogi vindt u vaak volgens de arbeidshygiënische strategie erkende oplossingen voor belangrijke risico's in uw sector.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Arbodienst?

Huub Pennock

adviseur, trainer en coach duurzaam gezond werken

Ergo-balans
Adviseur is nu beschikbaar