Hoe omgaan met een instemmingsverzoek bij een niet goed functionerende OR?

Onlangs heeft de OR een instemmingsverzoek van de bestuurder ontvangen over een nieuw beloningssysteem. Een goed functionerende OR zou hiermee akkoord kunnen gaan, maar van een goed functionerende OR is op dit moment geen sprake. Door ziekte, promotie en eigen beslissing zijn drie van de zeven OR-leden niet meer als zodanig in functie. Wat moeten we nu doen met het instemmingsverzoek? 

Antwoord

16 augustus 2016

De WOR kent geen 'recht' voor de OR om af te zien van instemming op een voorliggend verzoek van de bestuurder. Met het oog op de continuïteit van de organisatie mag de bestuurder bij het uitblijven of (bewust) niet behandelen van een wijziging in een bestaand regeling tot uitvoering overgaan. Het punt is namelijk dat de OR een recht heeft, en als zij daar geen gebruik van maakt haar recht vervalt. Daar is voldoende jurisprudentie over bekend. U stelt dat u met vier van de zeven OR-leden niet in staat bent het instemmingsverzoek te behandelen binnen de gestelde termijn. Maar heeft u gedacht aan het tijdelijk aanvullen van de kennis, kunde en kracht van de OR door een aantal medewerkers te vragen u in de komende maanden tot aan de nieuwe verkiezingen te ondersteunen? Daarvoor hoeven zij geen OR-lid te worden en hoeft u niet te wachten op verkiezingen. U kunt bij de bestuurder aangeven dat u zorgen heeft over uw beschikbare kracht/inzet vanuit de geslonken OR en dat u overeen wilt komen dat u tijdelijk gebruik maakt van interne of zelfs externe kennis en kunde. Ook daarvoor kent de WOR voldoende mogelijkheden aan de OR toe.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Instemmingsrecht van de OR
    • Videocollege 11 minuten

    Het instemmingsrecht is één van de vier belangrijkste bevoegdheden van de OR. Het instemmingsrecht is een krachtig middel om het organisatiebeleid te beïnvloeden,...

Heeft u een vraag over Instemmingsrecht?

Walter Landwier

Senior trainer en adviseur

Schateiland
Adviseur is nu beschikbaar