Hoe pas ik op de juiste manier de 30%-regeling toe?

Voor een medewerker met een fiscaal inkomen net boven de grens van € 36.889 is door ons een 30%-regeling aangevraagd en verkregen. Als ik nu die 30% regeling ga toepassen, verlaagt dat uiteraard het fiscale loon dusdanig dat ik onder die grens ga. Mogen wij de regeling dan gelijk niet meer toepassen? 

Antwoord

6 september 2016

Het loon van de werknemer met toepassing van de 30%-regeling dient per loontijdvak en cumulatief te worden vastgesteld en mag per heel tijdvak of cumulatief gemiddeld per tijdvak niet lager zijn dan 1/12 van € 36.889 = € 3.074,08.

Als de werknemer bijvoorbeeld een brutoloon heeft van € 3.500 per maand, is de 30% ruimte € 3.500 minus € 3.074,08 = € 415,92. Als er in een loontijdvak een bonus of ander extra loon wordt uitbetaald, kijkt u cumulatief wat de ruimte is voor toepassing van de 30%-regeling. Als de werknemer een volledig kalenderjaar in dienst is, dient u erop te letten dat het heffingsloon aan het einde van het kalenderjaar minimaal € 36.889 bedraagt.

In de praktijk blijkt vaak dat salarissoftware geen automatisch berekening kan uitvoeren en dient maandelijks handmatig een berekening te worden verwerkt. De bedragen dienen dan op een looncode te worden opgegeven in de applicatie, bruto on inhouden en netto utibetalen.

In het Handboek Loonheffingen kunt het jaarlijks het vastgestelde normloon terugvinden. Dit is niet gelijk aan het loon voor kennismigranten.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over 30%-regeling?

Elke Schulting

Adviseur Belonen en Organisatie-ontwerp

STYR & company
Adviseur is nu beschikbaar