Hoe passen wij de ketenbepaling voor seizoensarbeid toe in onze organisatie?

Ik heb een vraag over de aanpassing ketenbepaling voor seizoensarbeid. Wij zijn een bedrijf in de agrarische sector en hebben veel flexwerkers in dienst. Nu lees ik dat per cao per 1 juli 2016 een uitzondering kan worden gemaakt om de tussenpoos te verkorten van zes naar drie maanden. Ons bedrijf valt niet onder een cao, maar we hebben een eigen personeelsvoorwaardenreglement. Hoe kunnen we dit oplossen?

Antwoord

19 mei 2016

Als uw bedrijf niet onder een cao valt, maar wel afspraken heeft vastgelegd die vergelijkbaar zijn met de voor u meest relevante cao, dan lijkt het logisch dat uw organsiatie de geschetste mogelijkheiden om anders met seizoensarbeid om te gaan ook kan benutten. U kunt dan het beste een voorstel voor de personeelsvertegenwoordiging maken, waarover zij zich kunnen buigen.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • WWZ deel 3: Ketenbepaling
    • Videocollege 8 minuten

    In deze korte cursus wordt er ingezoomd op de ketenbepaling. De WWZ zorgt ervoor dat werknemers eerder een vast contract krijgen. U krijgt te zien hoe de situatie was voordat de WWZ...

  • Wet aanpak schijnconstructies
    • Videocollege 12 minuten

    De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is ingevoerd met als doel om vormen van uitbuiting van, onderbetaling van en illegaal werk door werknemers tegen te gaan. Zo is er sprake van...

Heeft u een vraag over Ketenbepaling?

Marjol Nikkels

Specialist Sociale Wetgeving

CS Opleidingen
Adviseur is nu beschikbaar