Hoe verloopt een bemiddelingspoging door de bedrijfscommissie?

Antwoord

2 februari 2010

Als de ondernemingsraad of de bestuurder (of samen) een geschil voorlegt aan de bedrijfscommissie, probeert deze om u en de bestuurder weer op één lijn te brengen. Zij probeert de kwestie zo te regelen dat de kantonrechter er niet aan te pas hoeft te komen. De procedure hierbij is als volgt:

1. De OR, de bestuurder óf beiden vragen de commissie schriftelijk om te bemiddelen. In dit verzoek wordt het geschil zo uitvoerig mogelijk beschreven.
2. Als dit nodig is, wordt de andere partij in staat gesteld om schriftelijk zijn visie te geven.
3. De bedrijfscommissie kan besluiten tot een hoorzitting, waarin wordt geprobeerd om het geschil op basis van de wet op te lossen.
4. De commissie rapporteert haar bevindingen en geeft – als dit nodig is – een advies. Dit advies is echter niet bindend.
5. Als één of beide partijen het niet of niet volledig eens zijn met het advies, kunnen zij besluiten om alsnog naar de kantonrechter te stappen.

Per 19 juli 2013 is de Wet op de ondernemingsraden (WOR) aangepast waardoor de gang naar de kantonrechter via de bedrijfscommissie niet meer de verplichte route is. De OR mag sinds die datum dus ook direct naar de kantonrechter stappen.

Om een gang naar de rechter te voorkomen, kunt u eventueel vóór de bemiddelingspoging met de bestuurder afspreken dat u het advies van de bedrijfscommissie als bindend zult beschouwen. Ongeacht de uitkomst ziet u dan beiden bij voorbaat af van een gerechtelijke procedure.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Informatierecht van de OR
    • Videocollege 12 minuten

    Iedere ondernemingsraad heeft informatie nodig om zijn medezeggenschapstaken goed te kunnen uitvoeren. Om uw OR of PVT daarin te ondersteunen geeft de Wet op de ondernemingsraden (ook...

  • Initiatiefrecht van de OR
    • Videocollege 9 minuten

    Op basis van de WOR mag de ondernemingsraad (OR) op eigen initiatief voorstellen doen, ook buiten de gebruikelijke overlegvergaderingen. Zo kan de OR invloed uitoefenen op het beleid...

Heeft u een vraag over Wet op de ondernemingsraden (WOR)?

Elke Schulting

Adviseur Belonen en Organisatie-ontwerp

STYR & company
Adviseur is nu beschikbaar