Hoe verwerk ik het huurrecht van mijn werkkamer in de aangifte?

Bij een werkkamer in de huurwoning moet het huurrecht van de woning als ondernemingsvermogen worden aangemerkt. Is het voldoende dat om dan alle kosten met betrekking tot de woning in de winst- en verliesrekening te vermelden en in de IB-aangifte een correctie te maken van een bepaald percentage van de WOZ-waarde van de woning? Of moet er ook iets op de balans worden opgenomen?

Antwoord

20 april 2016

Het huurrecht moet niet als ondernemingsvermogen worden aangemerkt. Huurrecht is keuzevermogen: u mag het activeren maar het hoeft niet. Als u het huurrecht niet heeft geactiveerd, kunt u een evenredig deel van de huur in aftrek brengen als de ruimte voldoet aan het zelfstandigheidscriterium en aan het inkomenscriterium.

Ervan uitgaande dat u het huurrecht heeft geactiveerd (waardoor het tot uw ondernemingsvermogen wordt gerekend), kunt u alle huur en kosten (energie, belasting, verzekering, etc.) van die ruimte ten laste van de winst brengen. Als u de gehele woning heeft geactiveerd, moet u voor het privégebruik het eigenwoningforfait van de WOZ-waarde van het woongedeelte als onttrekking tot de winst rekenen. Voorwaarde om te mogen activeren is dat u dit vanaf de aanvang van de huur of de start van de onderneming tot het ondernemingsvermogen rekent. Als u het huurrecht niet meteen tot het ondernemingsvermogen rekent, is activering toegestaan als er sprake is van een bijzondere omstandigheid, zoals een verbouwing of wetswijziging. 

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Inkomstenbelasting (IB)?

Ad Bonis

Accountant

Bonis Accountancy
Adviseur is nu beschikbaar