Hoe verwerken wij de overgang van een vast uren-contract (vrijwillig) naar tijdelijk oproepcontract?

Een werknemer van onze onderneming wil wegens persoonlijke omstandigheden haar contract voor onbepaalde tijd opzeggen en in dienst treden als oproepkracht in een contract voor bepaalde tijd. Moeten wij na beëindiging van dit tijdelijk oproepcontract een transitievergoeding betalen en indien dit zo is, ook voor de jaren vóór dit oproepcontract? Kan onze werkneemster inderdaad vrijwillig overgaan op tijdelijke contract? Indien dit zo is, is het dan mogelijk  een beëindigingsovereenkomst te tekenen?

Antwoord

22 oktober 2015

Als een werknemer zelf zijn vaste contract opzegt en direct aansluitend op tijdelijke basis een oproepcontract aangaat, valt onder deze werknemer onder de wet (tot 1 juli 2015) en niet onder de zogenoemde Ragetlieregel. Doordat er sprake is van een rechtsgeldige opzegging, ontstaat er een tijdelijk contract dat op de afgesproken einddatum van rechtswege (dat wil zeggen ‘automatisch’) eindigt. Als deze beëindiging niet de vorm heeft van een eenzijdige opzegging door de werknemer zelf, maar gebaseerd wordt op een (in onderling overleg overeengekomen) beëindigingsovereenkomst, dan is er dus géén rechtsgeldige opzegging geweest voorafgaand aan het tijdelijke contract. In dat geval is de Ragetlieregel wel van toepassing. Dat betekent dat de ‘tijdelijke’ arbeidsovereenkomst niet van rechtswege eindigt (en dus eigenlijk helemaal niet zo tijdelijk is..), maar wel degelijk zal moeten worden opgezegd. Daarbij is instemming van de werknemer vereist of alsnog een opzegvergunning door het UWV dan wel een ontbinding door de kantonrechter. Voor alle tijdelijke contracten die na 1 juli a.s. worden aangegaan en die (binnen zes maanden) een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd opvolgen, geldt deze Ragetlieregel altijd. De werknemer kan op dit moment geen aanspraak maken op een transitievergoeding als hij zelf de arbeidsovereenkomst opzegt, maar dit recht ontstaat straks wel als u de arbeidsovereenkomst onvrijwillig beëindigt (d.w.z. opzegt vanwege de Ragetlieregel) dan wel (als de Ragetlie-regel niet van toepassing is) niet voortzet op enig moment na 1 juli 2015. Voor de berekening van de transitievergoeding zal de totale termijn van het dienstverband worden meegeteld (dus vanaf eerste indiensttreding). Het contractueel afzien van een recht op transitievergoeding is discutabel en niet zonder risico. Dit kan voorkomen worden als een werknemer de arbeidsovereenkomst zelf opzegt en als u op z’n vroegst na 6 maanden een nieuwe, tijdelijke oproepovereenkomst met de medewerkster aan gaat.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Arbeidsovereenkomst
  • Videocollege 28 minuten

  Wilt u personeel aannemen, dan moet er een arbeidsovereenkomst worden opgesteld. Zo'n overeenkomst kan zo uitgebreid worden als u zelf wilt. U en ook uw toekomstige werknemer(s) hebben...

 • WWZ deel 1: Aandachtspunten bij overeenkomst
  • Videocollege 7 minuten

  In deze korte cursus wordt er ingezoomd op de aandachtspunten bij een arbeidsovereenkomst. Om de positie van flexwerkers te versterken, verandert de WWZ een aantal zaken op het gebied...

 • Arboregels voor flexibele werknemers
  • Videocollege 12 minuten

  Iedere werkgever in Nederland is verplicht een veilige en gezonde werkomgeving voor werknemers te creëren. Dit wordt onder meer verwoord in de zorgplicht van de werkgever, die...

Heeft u een vraag over Arbeidsovereenkomst?

Elke Schulting

Adviseur Belonen en Organisatie-ontwerp

STYR & company
Adviseur is nu beschikbaar