Hoe verwerken wij een coachingtraject onder de WKR?

Regelmatig krijgen wij de vraag of een medewerker een coachingtraject mag volgen. De kosten van studie en opleiding zijn gericht vrijgesteld als hij voldoet aan de voorwaarde dat de opleiding van belang is voor het (toekomstig) werk van de werknemer. Hoe zouden wij deze coachingtrajecten kunnen verwerken?

Antwoord

11 juli 2016

In het Handboek Loonheffingen 2016 is het volgende geschreven:

20.1.4 Studie en opleiding

Volgt uw werknemer een studie of een opleiding om zich persoonlijk te ontwikkelen, zodat hij (meer) inkomen uit werk kan verwerven? Dan zijn uw vergoedingen en verstrekkingen hiervoor onbelast. Er zijn 3 voorwaarden voor vrijstelling: 

 • De studiekosten worden niet al door een ander vergoed.
 • De studie of opleiding is gericht op het vervullen van een beroep in de toekomst.
 • U hebt de vergoeding verstrekt of toegezegd vóór het einde van het kalenderjaar waarin de kosten worden gemaakt.

Het gaat hier met name om lesgelden, kosten van studieboeken en andere leermiddelen en reiskosten voor lesbezoek.

De vrijstelling is ook van toepassing als een werknemer de vergoeding voor studiekosten onder bepaalde omstandigheden moet terugbetalen, bijvoorbeeld als hij de studie onderbreekt of als hij onvoldoende studieresultaten behaalt. Gratificaties of premies die u aan de werknemer toekent bij afronding van zijn studie of opleiding, horen echter wel tot het loon, ook al is de hoogte ervan afgestemd op de hoogte van de studiekosten.

Vergoedingen en verstrekkingen voor bepaalde studiekosten in verband met het vervullen van de huidige dienstbetrekking zijn ook onbelast (zie paragraaf 20.1.3).

20.1.3 Congressen, cursussen, vakliteratuur en dergelijke

Vergoedingen of verstrekkingen die u uw werknemer geeft voor het onderhouden en verbeteren van zijn kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het werk, zoals cursussen, congressen en vakliteratuur, zijn onbelast. Dat geldt ook voor inschrijving in een beroepsregister en outplacement.

Conclusie

De Belastingdienst stelt als voorwaarde dat de organisatie aannemelijk moet maken dat de werknemer beter kan functioneren door het gevolgde coachingtraject. Als een werknemer beter in balans is tussen werk en privé, dan komt dat de werkprestatie zeker ten goede. Er is geen discussie dat de gemaakte kosten als belast loon of in de vrije ruimte van de WKR moeten worden aangewezen. Eventueel zou u kunnen overwegen om de werknemer een eigen bijdrage te laten betalen, of afspreken dat bij ontslag binnen een gestelde termijn de kosten geheel of gedeeltelijk door de werknemer worden terugbetaald.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Cafetariaregeling
  • Videocollege 9 minuten

  Een cafetariaregeling is een regeling waarbij een werknemer belast loon kan ruilen voor onbelast loon. Met de komst van de werkkostenregeling (WKR) zijn er feitelijk meer mogelijkheden...

 • Beloningen
  • Videocollege 12 minuten

  In deze cursus wordt de fiscale behandeling van loon onder de loep genomen. Daarbij staat de behandeling van loon in geld en loon in natura centraal. Ook wordt er aandacht besteed aan...

 • Noodzakelijkheidscriterium
  • Videocollege 7 minuten

  Het noodzakelijkheidscriterium is onderdeel van de werkkostenregeling (WKR) en biedt een gerichte vrijstelling voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke...

Heeft u een vraag over Werkkostenregeling (WKR)?

Elke Schulting

Adviseur Belonen en Organisatie-ontwerp

STYR & company
Adviseur is nu beschikbaar