Hoe werkt de afroommethode?

De fiscus heeft onlangs een boekenonderzoek bij mijn bv uitgevoerd. Op basis hiervan wil de inspecteur mijn salaris over 2012 en 2013 gaan corrigeren. Dit is volgens hem namelijk te laag. Hij stelt dat mijn salaris uit de bv op basis van de afroommethode moet worden vastgesteld. Kunt u mij uitleggen wat deze methode precies inhoudt?

Antwoord

27 maart 2015

Voor u als directeur-grootaandeelhouder (dga) gelden bijzondere loonregels. Zo kan de fiscus voor de bepaling van uw gebruikelijk loon de zogenoemde afroommethode toepassen. Deze methode houdt in dat als de opbrengsten van uw bv (nagenoeg) geheel voortvloeien uit de door u als aanmerkelijk- belanghouder/werknemer verrichte arbeid, het ook mogelijk is het gebruikelijk loon te berekenen op basis van de opbrengsten van de bv, verminderd met de aan die opbrengsten toe te rekenen kosten, lasten en afschrijvingen. Uw salaris moet vervolgens minimaal 70% hiervan bedragen. Uit deze definitie blijkt dat de afroommethode niet mag worden toegepast als naast u nog andere werknemers in dienst van de bv zijn. De Hoge Raad heeft namelijk beslist dat in die situaties niet gezegd kan worden dat de opbrengsten in de bv voor 90% (nagenoeg) of meer door de dga als werknemer van de bv worden verdiend en dat is dus nu juist een vereiste voor toepassing van de afroommethode. U kunt de methode in de toekomst dus vermijden, als u een tweede werknemer in dienst neemt en deze werknemer tenminste 10% van de omzet in uw bv genereert.

Voorbeeld

Uw bv heeft in 2014 een omzet van € 300.000. De aan die opbrengsten toe te rekenen kosten, lasten en afschrijvingen bedroegen € 60.000. Volgens de afroommethode moet u uw salaris berekenen over het overblijvende bedrag, in dit geval dus € 240.000. Uw salaris moet dan 70% van € 240.000 zijn, wat neerkomt op een minimumsalaris van € 168.000