Hoe werkt de bijleenregeling precies?

Eind vorig jaar heb ik mijn woning verkocht. De opbrengst van de woning was meer dan de hypotheekschuld. Ik heb inmiddels een nieuwe koopwoning op het oog. Nu heb ik begrepen dat ik verplicht ben de meerwaarde van de verkoop te investeren in de nieuwe woning om hypotheekrenteaftrek te blijven behouden. Kunt u mij uitleggen hoe dit precies zit, want er is zoveel veranderd!

Antwoord

17 april 2015

Het principe is eigenlijk simpel: als u uw huis verkoopt en er méér voor krijgt dan de hypotheekschuld, komt de zogenoemde bijleenregeling in beeld. Het doel van de bijleenregeling is woningbezitters te stimuleren om de overwaarde die zij realiseren bij de verkoop van hun oude woning te investeren in de nieuwe woning. Om die reden beperkt de bijleenregeling de omvang van uw eigenwoningschuld voor de nieuwe woning met de gerealiseerde overwaarde die u bij de verkoop van de oude woning heeft bewerkstelligd.

Verhuizing

U kunt de nieuwe woning weliswaar geheel financieren met een lening, een deel van die lening wordt dan echter niet aangemerkt als eigenwoningschuld. Dit betekent dat een deel van de door u betaalde hypotheekrente niet aftrekbaar is in box 1. 
De bijleenregeling komt overigens niet alleen aan de orde bij een verhuizing naar een andere woning, maar bijvoorbeeld ook in gevallen van een echtscheiding en bij het gaan samenwonen. Daarnaast is de regeling onlangs uitgebreid door deze niet van toepassing te verklaren in geval van vererving tussen partners.

Werking

Bij verhuizing naar een nieuwe eigen woning werkt de bijleenregeling als volgt uit:
de bijleenregeling start bij de verkoop van uw oude eigen woning. Op dat moment wordt het zogenoemde vervreemdingssaldo eigen woning vastgesteld (EWR). U wordt geacht het vervreemdingssaldo eigen woning te investeren in een nieuwe eigen woning. 
Bij de aankoop van de nieuwe eigen woning wordt daarom de maximale eigenwoningschuld berekend door de aankoopprijs te verminderen met het vervreemdingssaldo.

Voorbeeld (in €)

Verkoopprijs oude woning 250.000
Kosten verkoop oude woning (kosten 
makelaar e.d. 5.000
Schuld oude woning 150.000 
Koopprijs nieuwe woning 350.000

De maximale eigenwoningschuld (EWS) wordt dan als volgt berekend:

(EWR) = Verkoopprijs (VK) minus verkoopkosten minus schuld oude woning 
EWS = Koopprijs plus aankoopkosten minus EWR.


Uitwerking:

VK oude woning 250.000
Af: kosten 5.000
Af: schuld 150.000
95.000

Koopprijs nieuwe woning 350.000
Af: EWR 95.000
EWS 255.000


In het voorbeeld is de maximale eigenwoningschuld na de verhuizing € 255.000.

Gemengd

Financiert u de gehele aankoopprijs van de nieuwe woning met een lening, dan ontstaat er een zogenoemde gemengde schuld. Een deel van de schuld (€ 255.000) is een eigenwoningschuld. Het andere deel van de schuld (€ 95.000) is een box 3-schuld. De rente over het deel dat tot box 3 behoort, is niet aftrekbaar in box 1.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Eigen woning?

Ad Bonis

Accountant

Bonis Accountancy
Adviseur is nu beschikbaar