Hoe werkt de opbouw van vakantiedagen als een werknemer extra uren werkt?

Een werknemer werkt 20 uur volgens arbeidsovereenkomst, welke worden uitbetaald. Over deze extra uren moet volgens mij vakantie worden opgebouwd. Hoe kan ik dit wettelijk onderbouwen? En kan een cao hier nog van afwijken (in dit geval de cao gehandicaptenzorg)?

Antwoord

11 december 2017

Uit uw vraag begrijp ik dat de cao Gehandicaptenzorg van toepassing is. Uit artikel 8 lid 2 daarvan blijkt dat een werknemer die onder de reikwijdte van de cao valt en fulltime werkt, recht heeft op 144 vakantie-uren per jaar. Uit lid 3 van dat artikel volgt dat iemand die parttime werkt, recht heeft op dat aantal uren naar rato.

In artikel 7 van de cao zijn enkele bepalingen opgenomen waaruit blijkt in welke gevallen een 'tijd voor tijd regeling' geldt. Zo heeft een werknemer recht op vrije tijd als vergoeding voor overwerk en bepaalde beschikbaarheidsdiensten.

Overigens, de 144 vakantieuren die in de cao genoemd worden, komen overeen met de voltijdnorm van (gemiddeld) 36 uur per week zoals genoemd in artikel 6 van de cao.

NB. In de wet is neergelegd dat een werknemer recht heeft op een minimum aantal vakantiedagen (ten minste vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week of, als de overeengekomen arbeidsduur in uren per jaar is uitgedrukt, van ten minste een overeenkomstige tijd). Daarboven kan de werkgever vakantiedagen toekennen die gekwalificeerd worden als bovenwettelijke vakantiedagen.

-------------------------------------

Deze vraag is beantwoord door:

Dick van Deventer - Valegis Advocaten

Bijlagen bij dit antwoord

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Opname van vakantiedagen
    • Videocollege 9 minuten

    In deze korte cursus leert u wat het onderscheid is tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen en wat dit betekent voor uw administratie. Daarbij wordt dieper ingegaan op de...

  • Uitdiensttreding van werknemers
    • Videocollege 7 minuten

    In de cursus Uitdiensttreding van werknemers staan de financiële en fiscale kant van het einde van een dienstverband centraal. Er komt namelijk meer kijken bij een eindafrekening...

Heeft u een vraag over Vakantiedagen?

Dick van Deventer

Advocaat arbeidsrecht

Valegis Advocaten
Adviseur is nu beschikbaar